lørdag den 10. juni 2017

Jørgen & Søren

Helge Krarup gør mig opmærksom på hvor smukt og pærcist den sene Jørgen Leths artikulerede og DRAMATISEREDE ikke-giden - eksemplificeret ved det store citat om ikke at komme ud af døren fra Men jeg er her jo i min WA klamamse - rimer på denne klassiske diapsalmata-rutine fra Søren Kierkegaards Enten-Eller:

"Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstrængende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulde jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa Summarum jeg gider slet ikke."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar