torsdag den 22. marts 2018

Pristale, level: fuld ekstase

- hen mod slutningen i Asger Schnacks tryk 16-hvirvlende pristale for Peter Laugesen, da han fik Dan Turèll-medaljen, tilføjet de YEAH'er, som denne tilhører ikke kunne lade være være at udstøde mere eller mindre under mit vejr:

"Peter Laugesen er en ven af universet, dvs. han er tilgængelig for universel sandhed.
YEAH!
Man hører den, hvis man lytter til hans digte. Han vågner og er en del af den universelle sandhed. Han træder ind i stilheden og er en del af den universelle stilhed. Du er velkommen til at lytte med. Børn er også velkomne. Dyr. Jeg tvivler ikke på, at også planter er velkomne.
YEAH! JA, DE ER!
Peter Laugesen har befundet sig mange steder på Jorden under indtryk af naturen. Stjernerne taler til ham, både nat og dag.
YEAH! JA, DE GØR!
Universel tankegang er uafhængig af mørke eller lys, forstået som dagslys. Tanken er videre. Lytter du med på digtene, er det en videre tanke. Vi inkluderer månen, rejsen imellem græsstrå.
 YEAH!
Vi blænder op for en større sammenhæng.
YESAH
Peter Laugesen forstås af alle.
YEAH!
Han er løftet op over forståelseskløfter.
YEAH !
Som digter er han digternes digter.
YEAH!
Stjernernes digter.
YEAH!
Alle og enhvers digter.
YEAH!
Hans digte læses sammen med regndråber, der falder, græsstrå, der vajer i vinden, de taler græsstråenes sprog.
YEAH!
Peter Laugesen ser, det er sansningens første opgave. Han indfanger øjeblikket.
YEAH!
Men det er næsten ingenting i forhold til næste trin: at forvandle det sete til rytme, det er udødeliggørelsens proces.
YEAH!
Her findes ingen regler, her findes ingen ’skik og brug’. Der er højst nogle stier, man har gået ad før. Ikke for nødvendigvis at gå den samme vej, men for at variere det sete, gentagelsens genialitet, som Jørgen Gustava Brandt talte om.
YEAH! GUSTAVA! 
Men med tryk på praksis, ideer og forestillinger gør det ikke. Og her kommer vejrtrækningen ind med sin betydning: for hvordan skabe forbindelsen, broen, mellem sansningen og den sproglige rytme (som er lig med livsrytmen)? Hvis ikke gennem vejrtrækningen, åndedraget, der giver og giver – liv til den krop, der sanser og rummer bevidstheden.
NEJ, HVORDAN DOG! YEAH!
Således bliver vejrtrækningen ørnen, der flyver,
YEAH!
sneen, der fyger,
YEAH!
minuttet, der bliver til og indånder liv i digtet.
YEAH!
Til stadighed praktiserer Peter Laugesen denne forvandling, denne livgivning på mere eller mindre et helt folks vegne eller i alle tilfælde på menneskehedens vegne.
YEAH!
En dag langs Søerne i København, frysende ude eller med varmen i behold.
YEAH
Ind strømmer verden i digtet.
YEAH! JA, DEN GØR!
Der er plads nu, ikke blot til grene og tage og solens sidste stråler. Der er plads til cirkler og en tilbagevenden til kendte områder med et nyt syn,
YEAH! JA, DER ER!
ind glider navne på musikere, malere, digtere, hver især taler de med illumineret røst, det er, som om hele historien fra en tidlig tysk romantik til en stadig fornyende revolution får liv."
YEAH! 

tirsdag den 20. marts 2018

Den sang Peter Laugesen NÆSTEN dansede til

i går på Vangede Bibliotek var

"RIPPLE"

THI SKRIFT ER EN KRUSNING!

Fra Grateful Deads 1970-plade American Beauty

Pristaler Asger Schnack citerer i en FB-opdatering fra Dan Turélls anmeldelse af pladen, der er optrykt i Medie-Montage-bindet Rockens rødder (min fremhævelse):

"På en måde er ’American Beauty’ hvad den antyder. Et trip omkring på landet, alles land, hvor Candyman kommer til byen og hænger på gadehjørnet, hvor Hun har alt hvad du har brug for, alt hvad du kan ønske. Hvor floden flyder, hvor musikken blir en flod, en smuk glasklar flod. Hvor det er meget enkelt at hver krusning er en bevægelse i landskabet, hvor du er min kvinde og gør dig smuk for mig, hvor jeg ikke rigtig véd og ikke finder det nødvendigt at vide – stillet over for vandet eller vinden f.eks. Hvor du somme tider overvældes af Lyset og andre gange ikke kan forestille dig det findes mere.”

Her er teksten til sangen, skrevet af Robert Hunter (ifølge internettet skrev han den "in 1970 in London in the same afternoon he wrote “Brokedown Palace” and “To Lay Me Down” (reputedly also drinking half a bottle of retsina in the process)"):

If my words did glow with the gold of sunshine
And my tunes were played on the harp unstrung
Would you hear my voice come through the music?
Would you hold it near as it were your own?

It's a hand-me-down, the thoughts are broken
Perhaps they're better left unsung
I don't know, don't really care
Let there be songs to fill the air

Ripple in still water
When there is no pebble tossed
Nor wind to blow

Reach out your hand, if your cup be empty
If your cup is full, may it be again
Let it be known there is a fountain
That was not made by the hands of men

There is a road, no simple highway
Between the dawn and the dark of night
And if you go, no one may follow
That path is for your steps alone

Ripple in still water
When there is no pebble tossed
Nor wind to blow


 LAD DER VÆRE SANGE TIL AT FYLDE LUFTEN


mandag den 19. marts 2018

Jeg har set Peter Laugesen danse

NÆSTEN! 

da han i dag på Vangede Bibliotek som verdens største selvfølgelighed havde modtaget Dan Turèll Medaljen og havde læst op fra Deadlines, den bog han skrev på, da han (i Irland) hørte, at hans ven Dan Turèll var død, hvilken han ikke havde anset for muligt, og fik tændt for et Grateful Dead-nummer (kan nogen lige fortælle mig hvad for et), og mens det det nummer lød, stod Laugesen på scenen og dansede NÆSTEN og bagefter læste han krystalklart endnu to digte fra Deadlines, nemlig disse (eller var det kun det sidste, og det første så før Grateful Dead, det kan nogen sikkert huske!):

SWEENEY HØRER AT KONG DAN ER DØD

Glem alt hvad u har lært
og husk ikke hvad du ved
for det er en anden verden under stenen
Hvis du har livet kært
og elsker kærlighed
så stil dig aller yderst ud på grenen
Fortryder du så husk
at i hver lille busk
der sidder fuglene og synger falbelader
Og sandt som det har klang
så er det livets sang
der sprudler ud af mejser og af skader

&

Vi skulle have siddet sammen
om 30 år
på TV
eller hvad det hedder til den tid
og set gennem blafrende døre af whisky og røg
60 år tilbage på alt det
ingen af os længere
ville kunne huske


- Peter L får sin medalje af selskabsformand Lars M (foto Steen Møller Rasmussen)

søndag den 18. marts 2018

Else Maries tale i aftes for Naja

Medlem af legatudvalget Else Marie Bukdahls 

Tale i anledning af, at Naja Marie Aidt har fået tildelt Tagea Brandts rejselegat d. 17 marts 2018.

Kære Naja, du har for længe siden fået din egen platform både i dansk og udenlandsk litteratur og kultur. Egensindigt, top engageret, med stigende intens poetisk kraft og udsyn har du i dit digteriske virke igen og igen besvaret de skiftende udfordringer, der præger vor verden, og som står i uforudsigelighedens og forvandlingens navn.
Gennem dine første digte, der senere blev samlet til en trilogi,  skabte du et rum, hvor nye sider af kvindeverdenen, især kærlighedens væsen og udviklingen fra barn til voksen blev afdækket. Digtene er enkle og har næsten en spinettone. De blev skrevet i tiden fra 1991-1994. Men først i din fjerde digtsamling Huset overfor (1995) trådte dit originale mangesidige talent for alvor frem. Både det vilde, det dynamiske og det hektiske i livet dukkede frem i digtene, samtidig med at det følsomme, de små umærkelige nuancer og de gyldne glimt af lykke kom til syne i et nyt lys. Alle temaer blev altid fortolket i et billedsprog, der rev det konventionalitetens slør bort, der ofte indhyller vor hverdag.
Således i denne strofe: 

"og hvisker du nu at det sner
så skulle vi lægge os,
viske hvide engle ud over jorden
og nynne, ja nynne, dale skråt ned
i en sang."

Dine digte lærer os, hvad Benny Andersen engang har udtrykt således: "Kunst er nyheder, der forbliver nye."
Derefter følger der en lang række digtsamlinger, hvor det digteriske erfaringsrum hele tiden bliver udvidet og billedsproget bliver mere og mere oplevelsesgivende og betydningsskabende. Således i Rejse for en fremmed (1999) og især i Balladen om Bianca (2002), der fremtræder som et meget helstøbt hovedværk. I denne digtsamling, hvor hovedpersonerne er den skønne Bianca og den unge slagter José, fremtræder tilværelsen som et splintret troldspejl med et væld af lysende og mørke facetter, men også med en understrøm af fragmenter af sammenhænge i en verden der står i metamorfosernes tegn.
Du har ret i, som du har udtrykt det, at "digtene rejser sig som søjler, så vi har noget at støtte os til" for de giver os nyt udsyn og orientering i en kendt verden.
 I digtsamlingen med den sigende titel Poesibog (2008) bliver  - i en ny optik -livets uforudsigelige foranderlighed et gennemgående tema. Vi oplever, hvorledes lysende lykkestunder forsvinder pludseligt og mørket igen tager
 magten. Eller som du selv har udtrykt det:

"Nu blomstrer lyngen og solen
dukker frem bag skyen
græsset læner sig op ad jorden
myggene sværmer i flok
indtagende og gentagende
men livet er altid pludseligt
forandrende, forvirrende
hver gang du elsker det hele
får du en blodtud:
det du troede var dit er nu væk
solen går ned i en sæk."

I Alting Blinker (2009), formår du - især  inspireret af dit liv  i New York - at skabe sanselige lyriske reflektioner over de forskellige aspekter af forholdet mellem det hjemlige og det fremmede. Disse refleksioner er udmøntet på en sådan måde, at der hele tiden fremkommer brudflader mellem det personlige og det almengyldige og mellem den lille og den store fortælling. Refleksionerne er ofte iklædt humorens dragt, således i følgende strofe :

"Hvis du kommer til Danmark
kan du klæde dig ud som
wienerbrød
så kan du bo
i bagerens vindue
indtil du bliver spist
eller smidt ud
så ligger du ingen
til last."

Heller ikke den dramatiske genre har du forsømt. Du skrev radiospillet Tjenende ånder med de mange skift mellem det eventyrlige og det hverdagslige (1998). Disse temaer optræder igen i nye og endnu mere fantastiske skikkelser i Siska (2000), som er et skuespil, der var bestemt for Café Teatret.
Novellegenren har en særlig central plads i dit forfatterskab.
I novellerne fra bl.a. Vandmærket (1993), Tilgang (1995) og Bavian (2006) kan man følge, hvorledes de både intense og skarptskårne scener bliver mere og mere varierede og afdækker nye dybder både i den indre og i den ydre virkelighed.  
Gennem et billedsprog, der sprænger hverdagsrealismens rammer, afdækker du de mange modsætninger, de ofte uforståelige irgange og lag i vort sind. Sådanne åbninger fremtræder i novellen Lille Fedtøre fra novellesamlingen Vandmærket (1993) og er fortolket på følgende måde:

"Hun dansede som en slange. Og da kvinden begyndte at hyle, kunne han ikke længere se skrinet. Hun hylede som en hyæne. Da hun satte tænderne i ham, for at fortære ham med løvens mund, forsvandt mindet om skrinet og dets indhold, og da hun til allersidst satte sig bag hans øjenlåg i skikkelse af en grib, blev de bløde, violette skygger hårde og hvide."

Et strejf af poetisk lykke dukker også op i den grå virkelighed. Således i Bøn til et stykke af himlen fra novellesamlingen Tilgang (1995) 

"- jeg var ung på den måde, at jeg fandt på at sige at dine øjne lignede to stykker af himlen."

Den måde, som du sprænger virkelighedsillusionen på, svarer på mange måder til den, som Francis Bacon foretager i maleriet og som han har beskrevet på følgende måde:"

"Jeg illustrerer ikke virkeligheden. Men skaber billeder som er virkelighedens koncentrat og sanseindtrykkenes stenografi."

I 2017 publicerer du din første store roman Sten, saks og Papir. Den er både helstøbt og perspektivrig. På en måde fremtræder den som en nutidig parallel til Honoré Balzacs dybdegående skildringer både af kælderdybet i den ydre og indre verden og af personernes opstigning og forfald. Og som Balzac evner du at inddrage læserne i det ofte voldsomme drama, som personerne deltager i. De lever deres eget omskiftelige liv i den kunstneriske illusion og  repræsenterer ikke ideologiske eller andre abstrakte holdninger. De fremtræder som levende mennesker, der afdækker ny indsigt i den ofte kaotiske og uigennemskuelige verden, vi lever i. Du har evnet at skildre dem med et næsten sitrende nærvær, der også rummer kraftfulde spændingselementer. Hovedpersonen Stens gradvise undergang, uforløste vrede og skam er fortolket med en særlig indlevelse og intensitet. Hans kæreste, Patricia og de andre personer, der bliver delagtige i hans smertefyldte skæbne fremstår som kontrastfigurer, men også de må hele tiden kæmpe sig igennem vanskelige konflikter. Du formår at skabe sansebårne, levende miljøskildringer og replikker. Sine steder er replikkerne præget af et meget saftigt sprog med eder og forbandelser, når det kan tjene til at tydeliggøre personernes særlige karakter og levemåde.
Om "den gode maler" udtalte Francis Bacon "at han/hun er en snegl, der efterlader spor af menneskeligt nærvær." Og netop denne roman viser, at en sådan snegl er du, Naja.
Også samarbejdet med andre digtere har du prøvet flere gange   - således f. eks. i Omina (2016) - hvor du skaber en digterisk flerstemmighed sammen med Mette Moestrup. Digtene fokuserer på oprørstrangen, især når det gælder kvinder. Det bliver amazonen, der optræder som metafor for dette sigte.
I bogen Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage (2017) har du givet en hudløs indgående skildring af den bundløse fortvivlelse, det ubændige raseri og den udvejsløshed, som  din kære Carls død udløste. Vi er vidne til udfoldelsen af et voldsomt følelsesregister, som endog  spejles i de brudte, fragmenterede sætninger. Men gennem den kunstneriske bearbejdning skabes der lysglimt, der viser veje til igen at fatte mod, selvom tabet altid vil være nærværende. Denne erkendelse har du - uden at vide det  - allerede skildret  - bevægende og enkelt i følgende digt fra digtsamlingen Poesibog (2008). Netop dette digt bringer det monumentale skjaldekvad i Egils Saga  - Sønnetabet i erindring;

"Har døden taget noget fra dig
så giv det tilbage
giv det tilbage
som du fik af den døde
da den døde var levende
da den døde var dit hjerte
giv det tilbage til en rose,
et kontinent, en vinterdag,
en dreng, der ser dig an
fra hættens mørke."

Trods alt har du oplevet   -  selv i denne meget vanskelig tid  - de strejf af kærlighed, som Leonardo da Vinci har beskrevet på følgende måde:

"Kærligheden er som Lyset, der skinner klarere jo dunklere sted, den kan finde. Kærligheden sejrer over alt."

Du har modtaget et væld af priser og hædersbevisninger, således bl. a. Kritikerprisen, Nordisk Råds Litteraturpris og Aarestrup-Medajlen. Og i det store udland er adskillige af dine værker blevet modtaget med begejstring.
Når man læser dine engagerede, altid uforudsigelige værker, følger det komplicerede netværk af symboler og skæbneforløb, som afdækker både de destruktive og de livgivende kræfter, kan man ikke undgå at tænke på, at du altid modigt og med stor kompromisløshed har fulgt de fordringer i dit digteriske virke og i dit liv, som du hele tiden har mødt. Du har opfyldt Leonardo da Vincis krav, som han har udtrykt på følgende måde:

"Livsnerven eller hjerteslaget i al kunst af kvalitet er at ville ét og hverken lade sig distrahere eller friste af de krav og lokkende tilbud, som kommer udefra og som ikke kan forenes med de idealer som kunstneren selv ønsker at realisere."

På baggrund at dit store og lødige digteriske virke er det for bestyrelsen for Tagea Brandts rejselegat både en ære og en stor fornøjelse af overrække dig et af dets rejselegater. Hjertelig tillykke.


Billedresultat for tagea brandt
 
-Tagea Brandt, født Rovsing

At få øje på planeten, jordkloden

- Solar, side 293-294:

"- Ja, for Mars er derovre! råber han og peger forbi mig ud ad vinduet. - Den ligger lige ude i vores kosmiske baghave sammenlignet med NGC 4993. Hvis folk har tænkt sig at rejse derud og bosætte sig, så ønsker jeg dem held og lykke. Men Mars' atmosfære er meget svag, helt uegnet for mennesket, temperaturen kan komme under minus 100. Uden rumdragt ville du blive udsat for kosmisk stråling deroppe, dit blod ville begynde at koge, du ville få dykkersyge og til sidst eksplodere! Men misforstå mig ikke, det ville være fantastisk at komme derud. Ingen tvivl, det ville det! råber han i slagblæsten. - Ubeskriveligt, magisk ... At træde ud på en anden planet i kosmos, tænk sig engang. Vende sig om og se sine egne fodspor gennem det røde støv ... stå under en fremmed himmel ... kigge ud i verdensrummet ... og få øje på vores lille blå planet. Dér .... Et lille, blåt øje i mørket. Hvilket ufatteligt under."

- Forbi, side 45, et af "5 One Word Poems":

"Bare en blå plet i en solstråle, 6 milliarder kilometer væk fra Voyager, så lillebitte så ubetydelig

Jordkloden"

Jeg mangler stadig 3 sider

i Theis Ørntofts Solar. - stod og læste mig næsten færdig ved barnevognen i S-toget i går - det er blevet den nye hoflæseposition - og så læste jeg mig næsten næsten færdig lidt senere på stolen ved sengen, hvor Samuel lå med dig, men så skulle jeg haste ind til hemmelig prisuddeling på Schæffergården, som nu ikke længere er hemmelig:

NAJA MARIE AIDT FIK TAGEA BRANDTS REJSELEGAT PÅ 75.000 KR.

og min faster Else Marie, oprindeligt magister i litteratur, holdt en smuk tale, og Naja sagde i sin tak, at hun netop havde formuleret en trang og en lyst til at rejse og nærmere bestemt til Cuba, da Else Marie, som hun for tyve år siden havde været på San Cataldo med - og hvor EM's snak om mosaikker gav inspiration til arbejdet med samlingen Huset overfor - og skrev til hende, at hun havde fået prisen, og hokus pokus velfortjent kunne drømmen opfyldes.

I går læste jeg ubændigt løs, men nu til morgen kan jeg ikke få mig til læse helt færdigt, helt barnligt, fordi jeg ikke vil have den til at slutte, og fordi jeg vil havde den til at slutte lykkeligt, for Theis-jeget, og for for verden, kloden, og det er det jo nok temmelig usandsynligt, at det gør, men det er jo på den anden side heller ikke umuligt, VEL?

fredag den 16. marts 2018

Juul-poesi in real time - Helle & Helle - betydeligt blessed

Vi var for første gang i byen med barnevogn i går, og det gik fremragende

vi mødte Merete Pryds Helle ved Rundetårn

vi mødte Helle Helle - æres-fairy godmother - i Magasins kælder

hvis det ikke er HELLE-DIGT?

jeg smuttede op til.WA og hentede Pia Juuls nye digtsamling (PIA JUULS NYE DIGTSAMLING) Forbi

jeg havde spist en avocadomad i Magasin, og på Pilestræde gled jeg i noget grønt, der umiskendeligt lignede avocadokød, MEN FALDT IKKE!

i S-toget på vej hjem vogtede jeg barnevognen, men kunne ikke lade være at læse i PIA JUULS NYE DIGTSAMLING (udkommer i næste uge  - bare vent!), jeg læste 1 linje og så kiggede jeg til sødt sovende Samuel og læste 1 linje og kiggede til ham OG SÅ PLUDSELIG HANDLEDE LINJEN OM HAM OG HER!

her er det fulde, alt for smukke og sande digt - med læsningens regibemærkninger - på side 14:

Jeg vil have det
(kigger til S)
hér, nu, på jorden
(kigger til S)
Ikke se det når det først er tabt
(kigger til S)
Se sollyset, det
(kigger til S)
blinker på de våde grene
(kigger til S)
se blikket mellem
(kigger til S)
de to der sidder der på bænken
(kigger til S)
se barnets sovende ansigt
(tror ikke mine egne øjne, kigger til S, læser linjen én gang til: SE BARNETS SOVENDE ANSIGT, kigger til S)
Du ejer ikke evigt noget som helst
(kigger til S)
slet ikke det tabte
Billedresultat for pia juul forbi- og så vågnede han! 

torsdag den 15. marts 2018

Hikke. - semikolon - Solar

Jeg fandt på en citatside det her sjove citat krediteret en uhyggelig bestseller- og skrivemanualforfatter:

"The semi-colon is a burp, a hiccup. It's a drunk staggering out of the saloon at 2 a.m., grabbing your lapels on the way and asking you to listen to one more story."
 
 
- og så læste jeg videre i (begyndelsen på - jeg nipper mig frem, er bange for at komme til at sluge for hurtigt (og få postapokalyptisk hikke) men det er som forventet djævelsk læseværdigt skrift (i sin rastløst bevidsthedsstrømmende, vittige/visionære polyfoni)) Theis Ørntofts Solar, og han er også, ligesom mig og Christina Hesselholdt m.fl. semikolonmisbruger, her er de mellem punktummer to seneste, side 41, Theis-jeget vandrer selvkritisk på hærvejen:

"Den ubrudte grusvej havde en desillusionerende virkning på mig, det var som om den lige vej afklædte vandringen dens eventyr og viste den frem som det den egentlig var: en distance melem a og b, en linje mellem et startpunkt og et slutpunkt; alt ud over dette var indbildning fra min side, jeg gik jo for helvede bare og indbildte mig vandringen, inde i skoven på de små knudrede danske stier, jeg bildte mig selv en rejse ind, alle disse sammenkrøllede stisystemer, op og ned, bregner og mos, gult og grønt, lys og mørke; vandringen er var ikke andet end en latterlig indbildning."

onsdag den 14. marts 2018

Om sandsynligheden af udstrakt, formfuldendt spontan-skønskrift ved nytårstide

- fra Martin Larsens anmeldelse af genudgivelsen af Dan Turèlls Here comes my 19th nervous breakdown i Information, 2002:

"Det første man bemærker, når man åbner den knaldsorte bog uden titel eller forfatternavn på omslaget, er, at størstedelen af den er skrevet og trykt med Onkel Dannys karakteristiske fine håndskrift. Kalligrafien veksler mellem at være enkel smuk og funktionel på den ene side og så at være spektakulær med store skælvende bogstaver og komponerede opsætninger på den næste. Hvilket ikke kan undgå at få én til at blive mistænkelig over for, hvorvidt teksten nu rent faktisk er skrevet på det lille døgns tid, den påstår at være. Der er ganske enkelt for lidt sjusk til, at man kan tro, at dette skulle være improviseret frem efterhånden. Det er selvfølgelig muligt, at teksten vitterligen er skrevet på de 22 timer, men så efterfølgende omhyggeligt er blevet kalligraferet (og sikkert også revideret). Det gør den ikke ringere, men det betyder, at håndskrivningen ikke fungerer som det tegn på autenticitet, man let kunne tage det som - fra bevidstheden direkte ud på papiret uden alle mulige filtrerende mekaniske mellemled - snarere er det et bevidst arbejde med tekstens udseende, og de sidste sider hen mod midnat bliver faktisk nærmest en slags visuel poesi."

Læserbrev nogle dage senere:

"Indsigelse

Til Martin Larsen, der den 17. okt. i en anmeldelse antød, at Dan Turèll snød med det tidsmæssige i sit '19. Nervøse sammenbrud' ved årsskiftet 1972/ 73. Selvfølgelig gjorde han ikke det. Poesien er en naturkraft, ikke et kulturprodukt. Det kan da godt være en fordel med spærringer og barrierer, hvis man har lyst til at bruge sit liv på at debattere ligegyldige småting i mægtige systemer men fjerner man dem i f.eks. 22 timer kan man sagtens skrive 14 A-4 ark i hånden.

 Peter Laugesen"

Dæmoniske hikkearter

iflg. ODS

Kluk-hikke, en. (jf. klukke 2; sj.) stærk (klukkende) hikke. (hun fik) et Anfald af Klukhikke, saa hun maatte forlade Bordet. Bergstrøm.​KD.68.

Hikke-fnis, et. (sj.) fnis, som kommer stødvis ell. minder om hikke. VVed.​BB.230.

Hikke-graad, en. (jf. I. Hikke 2, II. hikke 2.1; nu sj.) heftig, hulkende graad. talem. (efter PSyv.​I. 250): den Skrikkelatter (dvs.: skoggerlatter), den skal . . vorde til Hikkegraad! HFEw. Fort.50.

Definition HIK af hikke

HIK I. Hik-ke, en. [ˈhegə] HIK i rigsspr. uden flt. (jf. Feilb.). HIK (ænyd. d. s. (jf. æda. hikkæn, HIK hykkæn (Harp.​Kr.34.62. HIK 73)), sv. hicka, no. hikke; til HIK II. hikke)
1) til II. hikke 1: HIK en slags aandedrætskrampe, HIK bestaaende i en stødvis HIK sammentrækHIKning af mellemgulvet, HIK ledsaget af HIK en ejendommelig indaandingsHIKlyd; spec. om saadan HIK krampe, fremkaldt af  HIK overdreven drik olgn. (jf. u. HIK II. hikke 1). Hun kunde HIK ikke tale for HIK hikke. Moth.​H204. HIK  Oehl.​I.49. Kan HIK man lede Patientens HIK Opmærksomhed bort HIK fra Hikken, saa HIK gaar den HIK over. Goldschm. I.393. HIK *Vi lo, til vi HIK næsten fik Hikke. HIK Drachm.​DG.90. HIK Panum.286. HIK  jf.: *Synge og HIK drikke | Til sidste Hikke (dvs.: HIK til sidste HIK aandedrag), | Saa HIK vare Forfædrenes HIK Skikke. Blich.​(19HIK20).IV.209. HIK
2) HIK til II. hikke 2.1: HIK d. s. s. Hik 2.1. *Saa HIK faldte hendes HIK Ord, beblandt med HIK Suk og Hikke. Holb.​HIKMetam.20.  HIK

tirsdag den 13. marts 2018

Ældre end en bog!

Nyt menneske, født 22/2. Ny bog, udkommer 23/3(Gamle superhelte, i luften de sidste 50-60 år)

2 kloge humanoider, med 80 års mellemrum

Samuel Lind Bukdahl, årgang 2018, & Else Marie Bukdahl, årgang1937, kontemplerer eksistensen


Apropos top-håndskrift

- så glæd jer lige til Selina Rom Andersens for vilde bidrag til poesi-serien i næste nummer, aprilnummeret, af Ud & Se, kom nu, glæd jer, det varmer (oven i at glæde sig til de nye bøger, roman og digtsamling, af Theis Ørntoft og Pia Juul i næste uge, seriøs glæde-radiator her!)!