torsdag den 5. juni 2014

Carsten Jensen er Lars Løkkes og Kristian Jensens ny ghostwriter (kodenavn: Den plaskende pæreskude)

- se hvordan de maritime metaforer går amok i brevet til Venstres medlemmer (som jeg lige har takket nej til at nærslæse på P3, så saftig er den beskøjt heller ikke):

Der skal ikke herske tvivl om, at den orkan, partiet har befundet sig i de seneste uger, har været skadelig. Skibet har så at sige taget vand ind. Meget vand. Men nu skal vi til pumperne. Skroget skal repareres, så kursen kan rettes op.

Vi har påtaget os opgaven med at gå forrest. Men vi får brug for støtte fra alle, der vil Venstre det godt. Vi ved, at vi sikkert vil havne i nye storme. For selv om alt er gået igennem, og intet er fundet kritisabelt, som vores revisor Niels Jørgen Hansen udtrykte det på mødet i går, så kan oplysninger vendes og drejes, så de kommer til at se kritisable ud.

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar