søndag den 25. maj 2014

C'est Signe!

Sjovt med umiskendelighed, tidlig og (derfor) betydelig umiskendelighed. Både du og jeg gættede efter få linjer (du efter en enkelt, men du er også tidligere klassekammerat, jeg efter 2-3) hvem, der havde skrevet 3. postering i mail-antologi-føljetonen hvermandag.dk (som det er dumt ikke at abonnere, gratis, på):

Min drøm er af tidsforskel:
snakkesalige modreaktion på verden

.

verdener fires ned i deres strandbredde

.

Til støvets forfest –

vi klipper overfladens skranke af, så intet støv kan henvende sig dertil

- i mine  øjne kunne linje tres verden-strandbredde stadig godt være Marianne Larsen, og måske også støvets forfest, men (ikke-)henvendende støv kombineret med afklipning af overflade-skranke kan i sit forfinet kukkede sprog- og billed-spil ind i et så-godt-som abstrakt, rent poetisk rum kun være Gjessing,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar