søndag den 2. oktober 2011

Et af de rigtige Bogæventyr!

I Oktober Måned solgtes hos HEE første Del af afd.Redaktør GEORG NYGAARDS store Bogsamling. Auktionens Forløb var et kraftigt Udtryk for Tidens Boginteresse og et Bevis for, at det lønner sig at gøre et Auktionskatalog lidt mere oplysende end den ofte brugte Lapidarstil.
  Naar man skal være ærlig, laa hele Samlingen - med Hensyn til dens bogmæssige Indhold og Bøgernes Stand - noget under dens Ry. Der var selvfølgelig mange Lækkerbidskener imellem - og de blev ogsaa ovenud godt betalt; men ofte var Budene uransagelige, og adskillige af Numrene kunne faktisk købes væsentligt billigere hos Antikvarboghandlerne - nogle endda for de halve Penge.
  Paafaldende var de høje Priser for Bøger om Bøger og for nyere Bibliofil-Tryk, og samtlige Dedikations- og Associationseksemplarer naaede meget højt op. H.C. ANDERSEN f.Eks. gik næsten i det dobbelte af, hvad man kunne forvente. Ialt indbragte Auktionen nærved 25.000 Kr. Den højeste Pris opnaaedes for JOHS. EWALDS "Balders Død", 1775, gennemrettet af Fofatteren som Forarbejde til en tysk Udgave: Bogen faldt først for 786 kr. NYGAARD havde købt den for halv Snes Aar siden paa en Auktion for 50 Øre. Et af de rigtige Bogæeventyr!
  Den 16. November kommer Samlingens anden del under Hammeren, væsentlig dansk og udenlandsk Skønlitteratur. I Januar Maaned sælges den sidste Trediedel, omfattende bl.a. Bøger om Kunst og Filosofi. Der er i denne Afdeling nogle Mæcenateksemplarer af KIRKERGAARDS Bøger. Dem tør man spaa Topnoteringer.
  Nygaard havde en særlig Evne til at købe billigt og rigtigt. Hans Samling skal nok indbringe et Halvt Hundred Tusinde Kroner, og den har sikkert ikke kostet ham en Femtedel deraf. Det er der ikke mange nulevende Bogsamlere, der kan gøre ham efter!

- fra tidsskriftet Samleren, nr. 3, 1942

Ingen kommentarer:

Send en kommentar