søndag den 2. oktober 2016

Forsvinde uden at betale

(endnu et dokument fra Schade i spejlet)

FREDERIKSBERG HOTEL
AABOULEVARDEN 29 . TELEFON NORA 862

                                                     København d. 23/3.1948

Hr Jens August Schade

Sct Annægade 4. B. II.

K.

  Den 23/2.48. indlogerede De og Hr. Aagaard Dem her paa Hotellet, men undlod at meddele, at De rejste, ligeledes betalte De ikke Derees regning her paa Hotellet, saa jeg maa anmode Dem om aldeles omgaaende at betale samme, da jeg, saafremt Beløbet ialt kr. 58.40 ikke er mig i Hænde inden Udgangen af denne Maaned. maa foretage de Skridt jeg finder nødvendige for deres Deres Regning og Risiko. Det er Dem sikkert ikke ubekendt at det er en alvorlig Sag, at indlogere sig paa Hotel og forsvinde uden at betale, saa i Deres egen Interesse maa De hellere se at faa ordnet Sagen hurtigst muligt.

                                                    Med Højagtelse

                                          F r e d e r  k s b e r g  H o t e l
                                                      (underskrift)
                                                        Inspektør.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar