torsdag den 24. april 2014

txt.ville er en by nær digDer er den her meget proft hyperaktive litteraturfestival TXT.VILLE (Rasmus Halling har stået for dåben) skeende i dag og fredag og lørdag i Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, på Christanshavn; der er både filmforevisninger og koncerter og oplæsninger og paneldebatter og workshops (som det er smart at tilmelde sig); klik jer nysgerrigt gennem programmet, som var det Roskilde fuld af kendte og ukendte bands; jeg ved ikke hvormeget  min mega-nervøsitet over at skulle deltage i litterær racisme-debat fredag med bl.a. navnkundige Athena Farrokhzad tillader mig at overvære; her er en håndfuld lovende punkter (med indbyggede forårsbog-reklamer (Brygger! Løppenthin!)):

i dag

Tre teser om nordisk samtidslitteratur
Paneldebat ved tidsskrifterne Glänta [SE], Vagant [NO] & Kritik [DK] Tre tidskriftsredaktører fra Sverige, Norge og Danmark fremsætter hver deres tese om den nordiske samtidslitteratur.
Jenny Högström fra Glänta [SE] sammenstykker et billede af, hvad det vil sige at være “svensk i hovedet” – jf. den seneste tids litteraturdebat om bl.a. Athena Farrokhzads anmeldelse af Yahya Hassan. Audun Lindholm fra Vagant [NO] diskuterer, om en litterær nordisme findes i dag, og hvordan det sidste årtis tværskandinaviske litterære udgivelsesprojekter har artet sig, og Elisabeth Friis fra Kritik [DK] forsøger at udpege forskellige økokritiske retninger i den nordiske samtidspoesi.
Hvert oplæg følges af fælles paneldiskussion.
16.30-18.00

fredag

#elit (NB. Worhshop)
Kan litteraturen gøre noget for nettet og omvendt? En undersøgende proces med tidsskriftet Slagtryk [DK], gæster og værker
Slagtryk laver et show i to dele, hvor internet og litteratur diskuteres.
I første del (10.00-11.15) vil der være værkpræsentationer af Individ i fællesskab af Christoffer og Troels Ugilt [DK], samtale med Victor Boy Lindholm [DK] om hans blog, diskussion med Glenn Christian [DK] om at være en forfatter uden internet-“identitet” og samtale med Bue P. Peitersen [DK] om DIY-tryk og blog.
Efter pausen (11.45-13.00) vil der være værkpræsentationer af Martin Glaz Serups [DK] SMS-digte, samtale med Ett av Sveriges Största Förlag og diskussion om litteraturformidling og internet med Martin Glaz Serup og Victor Boy Lindholm.
Under arrangementet vil der også være LIVE-skrivning med 10 forfattere. Forfatterne sidder rundt omkring i landet, og deres tekst publiceres løbende via slagtryk.dk og vises på storskærm.
10.00-11.15 + 11.45-13.00 

Hvorfor stoppe en fortælling? (workshop)

Læsekreds om Jesper Bryggers roman Silfo ved forlaget Virkelig [DK]
Jesper Brygger [DK] har skrevet en roman med titlen Silfo. Den tætte, energiske prosa følger en ung sort mand, Silfo, i Bruxelles. Han lever en udsat kældertilværelse i en kondemneret retssal i Palais de Justice sammen men en række andre brogede eksistenser. Fortællingen eskalerer, spændingen stiger, men så stopper den op, løfter ansigtet ud af historien og beskriver, hvad øjnene ser. Hvornår er det nødvendigt at stoppe en fortælling og hvorfor? Hvem kan skrive om hvem og hvordan? Er der en forhandling, og hvad er vilkårene herfor? I denne læsekreds får vi med udgangspunkt i et uddrag af Silfo mulighed for at diskutere disse spørgsmål med forfatteren, Jesper Brygger, selv.
Oplæg og ordstyring ved Virkelig, repræsenteret af Andreas Vermehren Holm og Peter Meedom.
11.45-13.00

Læsestrategier i Norden (workshop) 
Læsekreds om Lea Løppenthins Nervernes adresse ved tidsskriftet Trappe Tusind [DK]
Linea Maja Ernst [DK], Helena Fagertun [SE] og Ane Nydal [NO] læser Lea Løppenthins [DK] debutbog Nervenes adresse, der udkommer i maj på forlaget Gladiator. De tre læsere lægger for, hvorefter der åbnes op for en fælles undersøgelse af forskelle og muligheder i danske, norske og svenske læsninger samt udgangspunkter for ny kritik. Ordstyrer er Andreas Eckhardt-Læssøe fra Trappe Tusind.
11.45-13.00 

Strukturel racisme i litteraturdebatten 
Paneldebat ved TXT.VILLE Paneldebat med Athena Farrokhzad [SE], Maja Lee Langvad [DK], Lars Bukdahl [DK], Khashayar Naderehvandi [SE], Kamilla Löfström [DK] og Zoltan Ará [DK]. Ordstyrer: Pablo Llambías [DK].
16.15-18.00 

Oplæsning 
Præsenteret af Initiativet Donna Wood [DK] Initiativet Donna Wood arrangerer oplæsninger, hvor de inviterede får følgende opgave: Læs en andens tekst/tekster op, eller vælg én, som du gerne vil have til at læse din/dine tekster op. Én, hvis stemme du synes, det kunne være interessant at høre læse op af dit værk, eller en, hvis værk du gerne vil læse op af. Det kan være en hvilken som helst anden. Med den bevægelse/forskydning håber vi at lede opmærksomheden hen på forholdet mellem krop og tekst, for at blive ved med at undersøge og tale om det forhold.


Oplæserne annonceres ikke på forhånd.
21.00 

lørdag

At starte forlag
Workshop ved forlaget Aglaktuq [SE] Hvordan starter man et forlag? Hvordan driver man det? Og hvorfor gør man det? Redaktører fra tre nordiske forlag, Aglaktuq, Pelikanen [NO] og OVBIDAT [DK] taler med hinanden og workshoppens deltagere om at starte og drive et forlag, om de uafhængige forlags rolle i forhold til de store nordiske kæmper. Workshoppen handler om de praktiske aspekter af forlagsarbejdet, de principielle valg og de redaktionelle overvejelser. Alle er velkomne til at byde ind med erfaringer, overvejelser og idéer. 
11.45-13.00 

Fanzine-kultur
Workshop ved Susanne Christensen [NO] Kritikeren Susanne Christensen holder workshop om norsk fanzinehistorie med udgangspunkt i fanzinet Grønn Kylling (arbejdstitel). Med Riot Grrrl og Pussy Riot som eksempler vil workshoppen diskutere et internationalt perspektiv, der kan være med til at beskrive et medialt paradigmeskift mellem zine- og blogkultur, et før og et nu, på tværs af kulturelle kontekster fra USA til Rusland til Skandinavien.
11.45-13.00 

Ord i oprør 
Fra formel fornyelse til politisk oprør. Paneldebat ved Nordisk Netværk for Avantgardestudier [SE/NO/DK] I anledning af at bind 3 af The Cultural History of the Avantgarde in the Nordic Countries udkommer i løbet af 2014 inviterer Nordisk Netværk for Avantgardestudier til paneldebat under overskriften Ord i oprør. De deltagende er Tania Ørum [DK], Thomas Hvid Kromann [DK] og Audun Lindholm [NO], og diskussionen vil bl.a. kredse om de danske tidsskrifter ta’, ta’BOX og MAK samt det norske tidsskrift Profil.
14.00-15.45 

Oplæsning
Præsenteret af Ett av Sveriges Största Förlag [SE] Ett av Sveriges Största Förlag præsenterer en oplæsning med de unge forfattere Ingvild Lothe [NO], Elis Burrau [SE], Audun Mortensen [NO], Mira Gonzalez [US] og Moon Temple [US]. Oplæsningen vil i forlagets ånd bestå af en blanding af Skype-oplæsninger og traditionelle oplæsninger – for at gå på tværs, ikke bare af Norden og USA, men også på tværs af internettet og, hvad der, med et ungt begreb, kunne kaldes IRL. 
19.00-20.00

-vilde txt.dage ser det ud til! 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar