torsdag den 1. marts 2018

Sprogteorier baseret på intens babyiagttagelse

(altså babyens og min intense iagttagelse af hinanden)

1. Sprog er dekadent knagen

2. Sprog er er et livslangt, ustadigt nys

3. Sprog er livslang, ustadig hikke

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar