tirsdag den 13. marts 2018

Disclaimer: Lars' skrift er Lars'!

Lars Skinnebach meddeler, at brødtekstens kalligraferede skrift på venstresiderne i Teotwawki ikke er Goodiepals værk - pal'ens illuminering af de højresider går på de omkringcirklende, tilklippede billedeffekter - men Lars' eget med fjerpen i hånd. Duly noted - og beundret!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar