lørdag den 1. juli 2017

#bevardanskeanmeldere

KRITISK SOLIDARITET PÅ SMATTEN


  • Selsing har ingenting på Treo og jeg #bevardedanskemusikanmeldere vi er tarvelige men bevar os (Vi rendte ind i hinanden til Ice Cube)

    Ingen kommentarer:

    Send en kommentar