fredag den 17. juni 2016

EXKLUSIVT: STRUNGE-TALE I (Mai for Caspar)

Anne-Marie Mais tale ved uddelingen af Michael Strunge-Prisen 2016 til Caspar Eric:

-->
Motivering af Strunge-prisen til Caspar Eric

Jeg begynder med slutningen og bagsiden… af Caspar Erics Nike:

It’s the things
we love most
that destroy us
knus Caspar

Der er tydeligvis en flertydighed i dette afsluttende knus. ”Knus” kan opfattes som afsendelsen en kærlig omfavnelse fra digteren til læseren, en opfordring til at omfavne ham eller en bydemåde om at tilintetgøre ham. Og flertydigheden er karakteristisk for den poesi, som Caspar Eric giver læseren i Nike, en titel, der på sin side har mindst tre referencer: til sejsgudinden, til sportsfirmaet og til ekskæresten, som digteren har lovet ikke at skrive om. Og det gør han selvfølgelig heller ikke, for digtenes virkelighedsreferencer er ligesom ”knuset” hverken entydige eller afbildende. Digtene er måder at forholde sig på til billederflader i virkeligheden, i sproget, i tanker og forestillinger og i menneskelige forhold.  Det fremhæves ofte i omtalen af bogen, at den handler om at være handicappet og om et forlist kæresteforhold.  Men betegnelsen ”handle om” passer dårligt på digtene – de bevæger sig først og fremmest strømmende og associerende vidt omkring i adfærd, normer, i oplevelser af lykkelig og ulykkelig kærlighed og af krop og køn.  

Digterens skildring af kroppen, der er mærket af cerebral parese, er hverken en sygehistorie eller handicapanalyse; den minder først og fremmest læseren om kulturens indskrænkede normer og vurderende blik, når det gælder menneskekroppen, normer, som får alt for mange til at regulært at hade deres krop. Nike triumferer med sin skarpe poesi over de indskrænkede kropsidealer og forventningerne til en handicappet. Fordommene om den stakkels eller sympatiske handicappede eller om afvigeren, der skal kanøfles, viser sig at stå i kø blandt voksne og børn, og Nike udstiller både disse fordomme og digterens egne blinde pletter og narcissisme.      
         Nike er formet som et langdigt, en recitation med en rytme som både jazzmusik, spoken words og meditativ refleksion. Som sådant har langdigtet sine forudsætninger og forbilleder i 1960´ernes digtning. Digtenes flotte glid i gennem sproget skifter fart og brydes af gennem indfald og sammenligninger, der griber ind i hinanden på en måde, så man ikke kan se hverken deres begyndelse eller ende.
          Et sted i digtet bevæger digteren sig i en tankerække, der går fra Assistens Kirkegaard via et fitnesscenter til et parkeringshus i Detroit, som jeget sammenligner sig selv med: ”en følelse/ af at være et forladt/parkeringshus i Detroit/ der umuligt kan betale tilbage/ for al den neon og de håb/ der er blevet investeret i mig/ så mange ufærdige broer/så mange skyskrabere/ så mange kontorpladser/ så mange tomme centre/ så mange forladte/ projekter hvis skæbne/ det er at blive glemt/ eller vente/ på at nogle unge/ hipstere kommer forbi/ og giver den sprækkende/ beton en eller anden/ slumromantisk værdi/ perfekt til crazyfucking/postqueertechhouserave/ som de kan tage entré for/ at være en del af/ det fælleskab jeg/ bare skulle være glad for/hvis jeg var en bygning/ på tvangsauktion for/ hvad fuck ville jeg/ ellers gøre når jeg ikke/længere kunne bruges til/ det der var mening i Detroit fx” (s. 78-79).
         Huset eller ligefrem jeg-huset er en metafor i dansk digtning, som vi kender fra Ole Sarvig: ”Mennesker er huse / med korsruder. / Alle er vi / huse i byen”, skrev han i sin samling fra 1944; i Caspar Erics version bliver metaforikken godt nok opdateret og nærmest sparket i nakken af sig selv. Og sådan går det ofte med sproget og billederne i Caspar Erics langdigt: det velkendte får et tvist som det tvist i hoften, som sygdommen har givet digteren. Som læser møder man således både sig selv og et andet menneske i Nike.  Digtene har ikke en ambition om at være hudløst ærlige, de vil i stedet give os lov til at se huden, kroppen og sjælen i et andet lys end perfektionens. Nike skaber et mandsbillede, der minder om Michael Strunges portrætter af digteren som ung mand til party, på S-togsstationen, på gaden, i sengen og i lejligheden. Samtidig  er Nike selvfølgelig så Caspar Ericsk, at hver sætning har  hans særlige tonefald.  

Nike fortjener egentlig ikke prædikatet, ”den svære to´er”, snarere betegnelsen den sejrende to´er, og derfor er det en fornøjelse at tildele Caspar Eric Michael Strunge-prisen 2016.    


("Detroit's Michigan Theater: A Most Beautiful Parking Lot")

1 kommentar: