lørdag den 11. august 2012

Egernfremmanet tvangsremse

egerngenre
negergenre
genre gerne

egernneger
genreneger
neger gerne

negeregern
genreegern
egern gerne

gerne genre
gerne neger
gerne egern

genregenre
negerneger
egernegern
gerne gerne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar