mandag den 9. maj 2011

B vs. Z i O

FOREDRAG og DEBAT
DIAGNOSIS litteraturvidenskabelig foredragsforening

Anmelderiet er i denne tid til debat. Mange - både anmeldere og forfattere - har engageret sig. Diagnosis synes, diskussionen er vigtig, og har derfor inviteret to af debattens aktører til en foredragsaften

Lars Bukdahl Digter og anmelder v. Weekendavisen
Mikkel Zangenberg Lektor v. SDU og anmelder v. Politiken

· Hvorfor anmelder vi litteraturen?
· Skal han være nøgternt vurderende eller mestre ’kunsten at anmelde’?
· Hvad er anmelderens mål og midler?
· Hvad vil det sige at være en god anmelder?
· Og i hvilken udstrækning skriver nutidens danske anmeldere med en skjult dagsorden?

Der vil efterfølgende være mulighed for at fortsætte debatten i Gennemsigten, der vil huse en lille apéritif!

Mandag den 9. maj 2011 Kl 19:00-21:00 Entre 20 kr
SDU U91 Campusvej 55 5230 Odense

- Jeg har morgenligt lavet denne lille, bistre disposition for mit oplæg:

NØDVENDIGE NATURLIGE EGENSKABER HOS EN ANMELDER
Skrivetalent
Litterær sans
Nysgerrighed
Indbildskhed
Passion
Mod

NØDVENDIGE KUTURELLE EGENSKABER HOS EN ANMELDER
Forlæsthed

ANMELDELSENS MINDSTEMÅL
Karakteristik
Smagsdom
&
Energi
Personlighed

OVERSKUDSELEMENTER I EN ANMELDELSE
Kontekst (forfatterskab, samtids-/fortids-/verdenslitteratur)
Litteraturpolitisk/poetologisk diskussion (hvad er (god) litteratur)
Anekdotik
&
Billedsprog
Lyd/betydningsleg (ordspil, bogstavrim etc.)
Aforitstik

PERSONLIG KRITISK PRIORITERING
1. God tekst
1. Præcis karakterstik
eller
a. Præcis karakteristik
a. God tekst

PERSONLIG KRITISK POETIK
Situeret, signeret, autonom, genrebevidst flerstemmighed

PERSONLIG KRITISK PRAKSIS
Oplæsning af en anmeldelse skrevet i dag

1 kommentar:

  1. "· Og i hvilken udstrækning skriver nutidens danske anmeldere med en skjult dagsorden?"

    Hvilket svar regner de med at få, dem der har stillet spørgsmålet? "Nu skal I høre alt om min skjulte dagsorden..."?

    SvarSlet