tirsdag den 3. december 2013

Og hurtigt en haiku-top 5

Danske haiku-digtere, prioriteret rækkefølge

1. Peter Laugesen (let skjult = umarkeret blandt samlingers smådigte (og en enkel bogtitel!))

2. Klaus Høeck (skjult i/som digtsystemer)

3. Christian Bretton-Meyer & Søren Petersen*

4. Lone Munksgaard-Nielsen

5. Viggo Madsen

(og så anbefaler jeg Rolf Gjedsteds og Rasmus Nikolajsens haikuer i nylige numre af Hvedekorn)

* 5 haikuer fra deres anden haikubog, Frugter om bord på skibe, 2006, der må da snart komme en ny, drengene!:

-->
børneværtshuset/ annoncerer i avisen/ med voksenstrip

posten blev tilpasset/ så chefen altid/ fik den samme mængde

klip dine negle her/ skreg drengen/ han lokkede kunderne til

alt vel hernede/ vi lever af bananfluer og/ nedfaldsfrugt

pjecen forklarede/ hvordan man kunne gemme sig i centret

Ingen kommentarer:

Send en kommentar