søndag den 15. december 2013

Kapitel 9 er revolutionært

Lars Bukdahl: Tyk 70erroman. Forlaget Kejser

KAPITEL 9 

Lars-jeget forestiller sig at den længere
end mandshøje Lenin-plakat, der hang på
de hvide mursten langs trappen op til 1.
sal og alles værelser, havde en firkantet
taleboble placeret ovenover sig, hvor han
sådan Kaptajn Haddock/Egon Olsen-agtigt
bandede over alle de elendige, dekadente,
småborgerlige, pseudoprogressive 68'ere,
der beboede de hvide Friis&Moltke række-
huse og pænt passede deres lange, dovne,
magtsyge march gennem institutionerne:
€%&€!€&#!&#€/#"/%€#(&%€%/€)/&%)/&
€%€/(#€%"&%€€/&%€/&(()(/)=)(=?*^`#%€
€%€((%(!€#"%#/&%)/)(/=/=)=)=)€#"&%€#&€
%&/%)&)!€#"&(/%&)/&%=/?)(/(=?(`(`?***?&
%€((&)(#"/%€#%(&&T/Y)(/?)(/?()#"%#&%€#`

Ingen kommentarer:

Send en kommentar