lørdag den 27. februar 2016

Skrøbelighed RULES! 1-3

1.
 Fra Lone Nikolajsens totalt gode, men præmature Information-anmeldelse af Rolf Spare Johanssons absolut gode langdigt (genrEN nu!) Begravelsen, der udkommer på mandag; i fredagsens WA Bøger roste jeg Lone N's negativitet, hun er lige så god til at være positiv: 

"Her vakler digtet f. eks. mellem at fortælle om forløbet og at konstatere, hvad der er sket: »og / efter hun døde / altså hun døde.« Jeg har hørt (men ikke fået bekræftet), at digtet er talt frem - simpelt hen baseret på lydoptagelser, forfatteren har indtalt. Det tror jeg gerne, det er meget mundret, meget overbevisende, at det er sådan her, en sorgfuld person taler, går i stå, leder efter ordene. At læse Begravelse føles i en ualmindelig grad som at blive talt til.
Til trods for det og for den hikstende brudte syntaks er Begravelse så langt fra at være uklar eller dunkel, Begravelse er ikke en genopfindelse af poesien som sådan, men et fornemt eksempel på, hvad den kan, og en påmindelse om, hvorfor vi ikke vil undvære den. Begravelse er som Rolf Sparre Johanssons debut Søvn en ret ligefrem og uprætentiøs formidling af almindelige erfaringer i et dagligdags sprog. Der bliver skrevet mange vidnesbyrd i den danske litteratur for tiden, og dette her er et af de enkleste og stærkeste. Et sted i den del af digtet, der beskriver selve begravelsesritualet, står der, at det føles godt, at man ikke skal skjule sine følelser, hvad der jo er sandt og rigtigt. Men det er ikke nogen selvfølge, at en følelse kan gøres så mærkbar for andre. Når Begravelse er så rørende, er det ikke fordi der udpensles eller dissekeres store følelser, men fordi langdigtet viser, hvordan døden også indebærer en masse praktiske gøremål, og hvordan sorgen sætter sig i sproget og i forholdet til de andre efterladte.
Det er ikke chokerende, at mødre dør og efterlader deres børn i sorg, men det har ærlig talt overrasket mig, at sorg kan anskueliggøres, sådan som Rolf Sparre Johansson gør det i Begravelse. Det synes jeg er en bedrift."

2.
Fra Kizaja Ulrikke Routhe-Mortensens præcise Politiken-kommentar i anledning af lyrikiseringen af Politikens Litteraturpris:

"Fordi det som bekendt kun er digtsamlinger, der i år er indstillet til Politikens Litteraturpris, er der her i Bøger allerede skrevet en del om, hvad poesien kan i disse år. Om hvordan poesi kan være et modsprog til de måder at tale på, der ellers hersker i det offentlige rum.
Når man først har sagt modsprog, er der ikke langt til at sige modmagt. Men hvis samtidspoesien er en modmagt, er den det så paradoksalt nok ikke tit, fordi den viser en afmagt frem? LÆG MÆRKE til, hvor mange af de digtsamlinger, der får mest opmærksomhed, som beskæftiger sig med afmagt i den ene eller anden afskygning.Der er sorgens afmagt og den psykiske sygdoms afmagt hos Bjørn Rasmussen og Asta Olivia Nordenhof, den handikappede krops afmagt hos Caspar Eric, den spiseforstyrredes afmagt hos Cecilie Lind, alderdommens afmagt hos Charlotte Strandgaard, den unge, søvnberøvede fars afmagt hos Rolf Sparre Johansson.
Hos Theis Ørntoft konfronteres vi med en politisk afmagt, hos Ursula Andkjær Olsen med taberens rasende afmagt. Fortsæt selv listen.
Det er vidt forskellige digtere, vidt forskellige temperamenter, der på vidt forskellige måder alligevel virker interesseret i det samme: i at tale fra et sted, hvor individet er svagt frem for stærkt. Kompromitteret frem for autoritativt.
MEN BLIVER en poesi, der er så optaget af afmagt, ikke selv afmægtig? Ren jammer? Tværtimod. Eller: Det gør den, men det er en helt igennem demonstrativ afmægtighed.Får poesien ikke netop en magt ved at blotte sin afmagt? Er at opholde sig ved afmagten og de måder, mennesker kan være svage på, ikke at afvise tidens krav til individet om at være selvbestemmende og suverænt, kort sagt have magt over sig selv og sin tilværelse? Måske handler det ikke engang så meget om at vende afmagt til magt, som det handler om at blive i afmagten. Som modmagt går tidens poesi ikke til modstand ved selv at bruge magt, men ved at insistere på at blive i sin skrøbelighed, være hård i sin blødhed."

(og så siger hun noget lige fint og rigtig om den trodsige humor, der stikker frem hos de nævnte digtere - men hvis jeg citerede det, ville jeg have citeret hele teksten)

3. Fra interview med skarp Asta Olivia Nordenhof i Information om psykiatri:

"- Hvad er konsekvenserne af diagnosesystemet?
»Man får et mistænksomt blik på sig selv, hvor alt muligt kan være udtryk for, at man er ved at blive syg igen. Det, der kan være så svært, er, at sanseforstyrrelserne sagtens kan udspille sig, samtidig med at man har det godt. Jeg kan tit misunde folk, som ikke har været i det psykiatriske system. De lader til at vide, hvornår de har det dårligt, men det synes jeg, jeg er blevet dårligere til. Man tænker: ' Er jeg nu i gang med et selvbedrag?'«
- Hvad kunne man gøre anderledes i forhold til diagnosticeringen?
»Det er et vanskelig spørgsmål, for et sygdomsvæsen skal vel have et eller andet klassifikationssystem, men på den anden side har jeg egentlig ikke lyst til at være pragmatisk. Jeg har lyst til at sige, hvis det ikke fungerer, hvis man arbejder imod patienterne, så må man jo grundlæggende gentænke psykiatrien. Uden at jeg kan sige, hvordan den så skal se ud, så må jeg bare sige, at det, der foregår nu, ikke er godt nok. Psykiatrien skal virkelig drømmes helt forfra.«
- Selv om du ikke kan fremlægge en køreklar politisk plan, hvilke elementer mener du så, man burde se på?
»Man kunne i hvert fald tilstræbe sig en lægeuddannelse, som beskæftiger sig kritisk med sit eget normalitetsbegreb. Det ville være respektfuldt over for de patienter, hvis tankestof det er. Der er uendelige mængder kunst og filosofi, der ikke kategoriserer de her ting som anormale. I dag vil en lægesamtale dreje sig om hastigt at afgøre, om en patients anormalitetstegn er øgede eller formindskede siden sidst, og så vil der på den baggrund foregå en vurdering af medicinen. Der er stadig i høj grad et element af borgerlig opdragelse i det psykiatriske system.  Man opdrager til normalpsyken, i stedet for at finde ud af hvilket liv de syge har lyst til at leve. I en ideel situation vil en læge interessere sig for patientens tankeverden og for, om patienten overhovedet anser den som et problem.«.
(...) 
"Jeg oplever også en ung krigerisk generation, som ikke vil godtage historien om, at de skal være taknemmelig over overhovedet at få lov at eksistere, bare fordi de er syge. Det er positivt.«.

11 kommentarer:

 1. For spædbørn er der ikke forskel på mig og dig, alle er ingen, eller dig selv... Sådan tænker bl.a. min voksne søn, der er skizofren, han ser ikke sig selv som syg, men verden etc.. Mange interessante tanker om dette blev allerede nytænkt af Laing og antipsykiatrien for snart 50 år siden. Det var noget, bl.a. forfatteren Hans-Jørgen Nielsen gik meget op i.

  SvarSlet
  Svar
  1. men din søn kan jo sagtens have ret. Man kan sagtens se verden meningsfuld gennem den sene Hölderlins "vanskelige" digte, også som såkaldt normal læser. Normalitet er tilsyneladende bare endnu en konvention

   Slet
 2. Til Politikens afmagtskommentar: Når stat og religion i århundreder har sagt til sine undersåtter: "Du er intet uden mig. Du kan ikke gå to skridt selv uden at falde over dine egne ben. Du har ingen kompetencer som du ikke modtager af mig. Du er et dyr uden din stat og din GUD"... ja så begynder undersåtten måske at tro på sin egen skrøbelighed når alle kvalifikationer skal modtages som nådegave fra højere sted. Af samme årsag talte Max Stirner imod menneskerettigheder og ytringfrihed, for som han sagde: "Den der skal have tilladelse af andre til at søge og sige sin mening, er ikke fri". På samme måde er den, der skal modtage sin kompetence af stat eller GUD, altid skrøbelig. Og det skrøbelige er letpåvirkeligt, smukt, ja, men faldefærdigt

  SvarSlet
  Svar
  1. ... men skrøbeligheden kan måske være styrken. Måske er det i skrøbeligheden slaven, den underkastede, kan finde den selvagtelse, som myndigheder, fysiske eller metafysiske, prøver at pille ud af sine subjekters selvbillede. Så derfor... imod en skrøbelig, selvagtende lyrik i Politikens Litteraturpris!

   Slet
 3. Selvfølgelig kan min skizofrene søn have ret. Der var ikke noget, jeg ønskede mere. Men når man bor under en sejldug i Dyrehaven i fire år, og truer med "at sparke hovedet af dig" (mig), når jeg forsøgte at lægge mad til ham i frostvejret - mig, som han helst ville gå hånd i hånd med, selvom han var 15!!! - så er der noget galt.

  SvarSlet
  Svar
  1. ja du har selvfølgelig ret

   Slet
  2. tak, men hvem har "ret" - at have ret er enten at være forud eller bagud fra ens tid...

   Slet
  3. Det var ikke min hensigt at romantisere sygdommen. Det er den alt for alvorlig til. Jeg har, på et rent teoretisk plan,indrømmet, beskæftiget mig med den sene Hölderlin, og hvordan hans skizofreni påvirkede hans digtning. Hölderlin var bestemt intet lykkeligt menneske. Alligevel er der, ud fra sygdommens præmisser, tale om kohærente digte og verdensbilleder. Er du interesseret kan du læse mere her: www.florey.de/.../Essay-UeberHoelderlinsMnemosyn.

   Slet
  4. tak, naturligvis. han er også en af mine bedste tyske, lige som Trakl, som jeg netop har oversat- gendigtet.
   "Sebastian in Traum", som Skyums "slæng" med vanlig perfiditet har nedgjort, mens fx Jørgen Johansen hare givet det arbejde 6 stjerner, og bibliotekskonsulenten, der anbefalede det som "must" køb....Det er en gendigtning, men "eksperten" fandt et par " fejl". Han har tydeligvis ikke forståelse for "tiden", hvad den gør mod ord, sprog. Som man nødvendigvis må ændre som gendigter i dag for at yde retfærdighed til værket, ikke omvendt.

   Slet
 4. Sebastian im Traum måtte ifølge denne kloge anmelder ikke oversættes med Sebastian i Drømme, da det strengt taget er ental. Men det er sprogligt korrekt, da det er et kausus relikt, der svarer til udtrykket "gammel i gårde"... Nå men sådan er der så meget. Glæder mig til at læse om Hølderlins genvordigheder.

  SvarSlet
 5. Hølderlin var ikke super veltilpasset - lige som Trakl - men de skulle ikke have nogen støttepædagog for at fungere som sure, syrede, asociale, geniale digtere. Der var også humor bag det hele og vision.

  SvarSlet