mandag den 7. december 2015

Mangel på benægtelse før tankestreg ligner en tanke

Side 76, bind II (om SUT):
"(...) (og selv i det sene forfatterskab er der jo* - lige så lidt som hos Thorkild Bjørnvig - tale om en tilbagevenden til en helt igennem 'anonym' traditionsovertagelse) (...)"

- uden tankestreger ville den intenderede betydning stå helt klar og straight:

(og selv i det sene forfatterskab er der jo lige så lidt som hos Thorkild Bjørnvig tale om en tilbagevenden til en helt igennem 'anonym' traditionsovertagelse)

- men med tankestreger (kommaer ville reelt være lige så slemt) mangler et 'ikke' efter 'o', således skulle det korrekt lyde: 

(og selv i det sene forfatterskab er der jo ikke - lige så lidt som hos Thorkild Bjørnvig - tale om en tilbagevenden til en helt igennem 'anonym' traditionsovertagelse)

- eftersom tanken mellem stregerne skal kunne fjernes uden at meningen i den af tankestreger spaltede sætning ændres:

(og selv i det sene forfatterskab er der jo tale om en tilbagevenden til en helt igennem 'anonym' traditionsovertagelse)

- hvilket nemlig er helt rigtigt! Enig, enig, enig!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar