mandag den 7. december 2015

Grimme sætninger om Dan Turèll (og Højholt)

(grimme = usande, dumme, forvrøvlede, smagløse)

- fra Marianne Stidsens Den nye mimesis I-II (jeg er nu nået til bind II, racing against time, forsvaret er på fredag, og jeg vil så meget angribe)

Side 598, bind I:
"Hos Turèll møder vi ikke kun en tilslutning til hippiebevægelsen, rockmusikken og den kritiske ungdomskultur, men en ligefrem euforisk begejstring for alt*, hvad der kommer fra 'over there'; fra tegneserie og cowboyfilm til store, fede dollargrin,"

Side 599, bind I:
"Som nævnt går den ensidige dyrkelse af identitetens horisontale side, som bl.a. ses i et digt som "At være beat", nemlig fuldkommen i hak**, skal det vise sig, med det neoliberalistiske paradigme, som just udspringer fra USA, og som kommer til at dominere over hele den globale arena efter 1980."

""Gennem byen sidste gang" (...) er nok den tekst fra Dan Turèlls hånd, hvor han synes mest ærlig*** over for det, jeg flere gang har beskrevet som 'den konkrete levede livserfaring'. Hvilket bliver sat i relief af at det netop var en af de tekster, han fremførte ved receptionen på Cafè Dan Turèll i anledning af udgivelsen af hans og Halfdan E's plade Pas på pengene! i 1993, dvs. på et tidspunkt hvor Turèll selv var dødssyg af kræft og ikke havde ret lang tid tilbage at leve i. Måske kan man - uden at det på nogen måde skal lyde upassende eller respektløst**** - sige, at den konkrete levede livserfaring i dette digt melder sig med en uundvigelig styrke ***** (....)"

"Det interessante ved "Gennem byen for sidste gang" er imidlertid ikke, at Turèll - som man kan sige, Højholt til en vis grad ender med****** - vender rundt på en tallerken og i sin dødserkendelse giver sig til at hylde alt det faste, stabile og (natur)givne (...)"

Side 607, bind I:
"Da bliver litteraturen mere illustration af den futuristisk-antihumanistiske teori, end den bliver en selvstændig, uvildig undersøgelse af de 'faktiske forhold i identitetsindustrien'.*******

Side 607-608, bind II:
"Det uheldige ved bl.a. en forfatter som Dan Turèll er således, hvis man anskuer det ud fra skriftlighedens humanistiske synsvinkel, at han - mere eller mindre uforskyldt - i sin ren-additive form peger fra mod den rene sekundære mundtlighedskultur. For her snævres sprogrummet ind igen.******** Men på en nye måde. Så vi nu slet ikke længere overhovedet synes at have mulighed for at tale om den indre virkelighed, vi ligeledes må være i overensstemmelse og i balance med. Så det vi i det hele taget ikke længere er i stand til at tænke i større sammenhænge, men bliver slaver af nuet." Bla, bla. bla i i uendeligt jeronimusseri."

Side 28, bind II:
"Kigger vi på tekster af forfattere som Leth og Kirkeby eller førnævnte Turèll - i hvert fald hans tidlige fase - er der tale om en helt anderledes lys og lystfuldt legende stemning, der signalerer en langt mere entydig glæde ved frisættelsen fra tidligere bindinger. En langt mere helhjertet og ubekymret postmodernisme, kunne man også sige *********."

*
Nej, ikke "alt", lige præcis den amerikanske populærkultur, der kunstnerisk fascinerer og inciterer på et højt niveau, fra Elvis og Grateful Dead til Carl Barks og Marvel - og derudover KONSTATERES så bare bevidsthedernes amerikanisering som faktum

**
Det er og bliver noget forbandet vrøvl - men noget for afhandlingen helt grundlæggende vrøvl - at ikke-hierarkisk, katalogisk tektslighed (og ikke-hierarkisk (men jo ikke, jf. *, kvalitativt) poetik/sensibilitet - attituderelativisme) i en eller anden dæmonisk glidebane - som hash til hårde stoffer - leder frem til neoliberalisme

*** Det sene værk (men det skal man jo have læst for at vide), ikke mindst kriminalromanerne, er spækket med dødsbevidsthed (og kapitalismekritik (men det er så sandelig også det tidlige værk) for den sags skyld, jf. **), den sidste digtsamling, Tja-a cha-cha består nærmest ikke af andet

**** Men det gør det, Marianne!

***** Med en eller anden profetisk nødvendighed, fordi han 15 år senere, da han ved, at han er dødssyg, indspiller og fremfører digtet???

****** Nej, det kan man ikke i nogen som helst vis eller uvis grad sige!

******* Fuck uvildige undersøgelser, og DT illustrerer sgu da ikke teori, han gør sprog og verden nærværende i samme nu som ikke mindst en særlig og helt dagligdags SKØNHED

******** Nej, DT og co. UDVIDER sprogrummet umådeligt og ubetaleligt!

********* Altså har du læst Manjana, Marianne, sortere bog er det sgu svært at opdrive i 70'erne!?

1 kommentar:

  1. Side 57, bind II:
    "Poetikken er - i lighed med poetikker som la Cours Fragmenter af en dagbog (...) og Per Højholts Intetheden grimmasser og Show********** - både blevet beundret og kritiseret (...)

    **********
    Show er en tekst/digtsamling; Højholts poetik nr. 2 er Intethedens grimasser

    SvarSlet