onsdag den 14. januar 2015

Udboret fodnote (alting linker)

Ved paneldebatten torsdag på Tag & Læs talte vi om links til virkelighed/andentekst/konceptprojekt i de 3 Montana-nominerede bøger: Til (skrifter omkring) Tycho Brahe, ikke mindst i de overskrevne drabant-dagbøger, i Alting under månen, til Christina Hagens præ-værk-koncepter/bestillinger, voxpop til hvem som helst om ordet 'boyfri(e)nd', og hyringen af (hvem som helst, men det blev en) ex-boyfriend til at lade sig spionere som boyfriend (plus de explicit synlige besøg hos og instruktion af prostituerede) og de googlebare (prøv selv), centrale navne i de tre afsnit i Mudret sol (hvis mange overordentlige indramninger/opdelinger, vi også snakkede om - jeg fik først samme dag øje på afsnitstitlerne nederst på siden i "Andet kapitel"), Ovartaci, Tarnac, Hurbinek. Første afsnit, "En skakt i scrotum", der linker til Ovataci, indeholder en enkelt enlinjer (eller faktisk et etord), som jeg her forsyner med en fodnote fra Wikipedia:

Kød-fracking*

*
Hydraulisk frakturering (også kaldet fracking) er en metode til at skabe revner og sprækker (frakturer) ud fra en boring i undergrunden ved at pumpe en væske blandet med sand eller andre hårde korn - og visse kemikalier - ned i boringen under meget højt tryk[1]. Metoden benyttes bl.a. ved indvinding af olie og naturgas, herunder til indvinding af naturgas fra Nordsøen samt fra lag af lerskifer - skifergas. Ved at udføre hydraulisk frakturering i en boring bliver det muligt at indvinde væsentlig større mængder olie eller gas end uden fraktureringen. En ulempe ved hydraulisk frakturering er, at et utilsigtet udslip af de store mængder væske, som benyttes, i uheldige tilfælde kan forurene grundvandsmagasiner i nærheden af boringen. I Danmark vurderes risikoen for denne type forurening ifølge den grønne tænketank Concito dog at være begrænset, da afstanden mellem eventuelle fraktureringer og grundvandet vil være mindst 2,5 kilometer [2].

Ingen kommentarer:

Send en kommentar