mandag den 26. januar 2015

Han sagde mær / kelige ting

Avantgardismeparodisk digt af Halfdan fra Vild Hvede 8, 1949, og som sædvanlig - Grønne Ansjos-loven - bliver det bare bedre og vildere (fordi sjovere!) avantgarde (se også dagens nedtællingsdigt, nr, V, på Hvedekorns FB-side):

HVERDAGSHISTORIE

(For den moderne lyrik er form et korset. Vi må sprænge dette korset for at nå videre. Det dobbelttydige digt er en af vejene til at give poesien ny kraft, nyt liv. Kun gennem en ny isme skal poesien bestå. Denne isme er guillotinismen!
GUILLOME CROMWELL i bogen "Songs of the guillotine)

De satte sig og tænkte hve
den står som den skal stå.
De sagde ingenting men spe
kulerede derpå.
Hun tyggede gummi mens hun le
gede med nogle strå.

Han tænkte på motorcyk
le, som han havde set.
(Med sidevogn!) Hun tygged tyg
gegummi, forberedt
på lidt af hvert. Han var ej styg.
Og hendes blod var hedt.

Han tog et andet stykke gum
mi frem og tygged løs.
Han tænkte stadigvæk og mum
led om, hvorvidt hun frøs.
Men hun var stum og kjolen stum
pet. Og han blev nervøs.

Men elskov ligger ikke brak.
Og blod er hedt som blod.
Han plukkede en lille ak
keleje ved sin fod
og hviskede: Hvor er du vak
ker, sød og hjertensgod!

De tav en stund. Han sagde mær
kelige ting og strøg
med hånden over hendes tær
nede og slidte tøj.
Hun ånded tungt. Og han lod vær
geløst hvert ord gå fløj

ten og blev varm og siden kold
og lagde jakken bort.
Hun sagde: Er det ikke vold
somt hedt? han savred kort:
Værsgo, her er et lille bol
che, mit og dit og vort.

Så lagde de sig ned og lo
vede hinanden alverdens ting.
Hun ville gerne gå i bro
get tøj og danse swing.
Men først så måtte de til ro
skilde og købe ring.

Det gjorde de! For han var rig
tig; fulgte sine ord.
Og han fik kærlighed og svig
erfar og svigermor.
Og hun fik lagener og lig
gestole, seng og bord!

Halfdan Rasmussen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar