torsdag den 29. januar 2015

Apropos redaktørhovedet - Halfdan says!

 (i et brev fra oktober 1942 - citeret i Lene Bredsdorffs biografi)

Vores penge er smuldret hen og alle forbandede Redaktører har fuldstændig glemt os. Ester (Halfdans kone, Ester Nagel) har kun 75 kr. tilgode på Soc-Dem- og yderligere 75 paa Brugsforeningsbladet. Men de er nogle Røvhuller paa de Blade. De tror at vi saakaldte Forfattere kan leve af at sende dem Bidrag uden Honorarer. Wilmann lovede at sende Penge den første Okt. men det har han øjensynling glemt. Og Esters novelle i Brugsforeningsbladet (fandens til langt Ord) var allerede i omkring den første. Det er sgu noget Svineri, at de lavpandede Bladødelæggere ikke kan indse, at skrivende Mennesker ogsaa skal have Rugbrød og Bøf. Nu har Ester skrevet forblommede Trusselsbreve for at lokke Moneterne fra dem. forhaabentlig hjælper det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar