onsdag den 5. februar 2014

"EL HOMBRE INVISIBLE" af Dan Turèll (verdens bedste text om WSB)

De færreste kender overhovedet William S. Burroughs De færreste af dem der kender ham kender hans arkiver Og William S. Burroughs tilstanden William S. Burroughs tilspidser sig i virkeligheden i netop de arkiver

(ikke at jeg har sét så mange tre-fire ark i Paris Review fra Burroughs' mulige Burroughs' sandsynlige arkiver

Men Burroughs' arkiver er helt indlysende en mulighed man må holde sig for øje Burroughs' arkiver må fortælle noget)

Burroughs' arkiver blit til i et Gråt Rum omkring William S. Burroughs Og så sluger de det Grå Rum omkring William S. Burroughs Og så sluger de William S. Burroughs og William S. Burroughs blir en refleksibel skygge af sine arkiver Der er ikke plads til William S. Burroughs mere

William S. Burroughs' eneste kamp mod den trussel at forsvinde i sit Grå Rum er et akrivark der opfatter ham som en del af det Grå Rum som en del af William S. Burroughs' arkiver

(Jeg vil gøre det klart at der stadig står William S. Burroughs' navn, William S. Burroughs, på døren til det Grå Rum med arkivet)

William S. Burroughs' arkiver består af af linier og billeder af skrift og foto klippet og sat sammen i sider som er klippet og sat sammen i andre sider som er klippet og sat sammen i nye sider som er på stadiet undervejs til at blive klippet og sat sammen

William S. Burroughs løber rundt i det Grå Rum som er i et hotel og rapporterer om arkivets indkredsning af William S. Burroughs og William S. Burroughs' indkredsning af arkivet

William S. Burroughs' arkiver er uafladelige og ustoppelige klip og overgange foto og skrift foto på skrift på foto på skrift på skrift på foto på skrift klip og overgange

William S. Burroughs' Grå Rum hvor William S. Burroughs' endnu ufærdige arkiver samles kan rumme mange flere overgange William S. Burroughs véd selv der er langt igen William S. Burroughs slås med tiden

William S. Burroughs har bælandt andet kendt London Tanger Marokko New York City Mexico City og nu sidder William S. Burroughs i et Gråt Rum med sine arkiver omkring sig og klipper nye overgange af foto og skrift

William S. Burroughs har taet morfin heroin LSD yage opium på enhver måde i alle kvanta og forbindelser og nu sidder William S. Burroughs i et Gråt Rum med sine arkiver omkring sig og klipper nye overgnage af foto og skrift

William S. Burroughs' farfar opfandt (not true LB) Tarzan Wiiliam S. Burroughs far opfandt regnemaskinen (det var farfaren LB) William S. Burroughs selv har bygget en jungle af et Gråt Rums arkiver William S. Burroughs, født William S. Burroughs, er for længst holdt op med at tale et sprog hvor William S. Burroughs findes William S. Burroughs er sin farfars regnemaskine (nemlig! LB) i et Gråt Rum

Nu er William S. Burroughs et muligt klip for William S. Burroughs En anden kombination

William S. Burroughs tar noter til sine arkiver og arkiverer noters noter i sit arkiv i det Grå Rum hvor klip og overgnage i foto og skrift samles

William S. Burroughs har kendt trækkedrengene caféinfernoerne narkomanerne forbrydelserne ja endog selvmordet og nu sidder William S. Burroughs i et Gråt Rum med et arkiv af klip i stadig udvikling

William S. Burroughs kan ikke nå at realisere udviklingen han arbejder fortsat med grundlaget for sit arkiv og tar noter om den mulige mening med klippene og overgangene i foto og skrift

William S. Burroughs' arkiver i det Grå Rum blir sikkert aldrig færdige fordi mulighederne for overgange og klip på overgange og klip over klip og overgange og klippede overgange er uendelige

William S. Burroughs' Grå Rum er en af de meget få muligheder man tør tillægge virkelig vægt

Det er sådan det forholder sig med William S. Burroughs' arkiv og det Grå Rums arkivs William S. Burroughs i øjeblikket Det er sådan det har forholdt sig de senere år

William S Burroughs er i gang emd nye overgange på tidligere klip netop nu sidder William S. Burroughs i sit Grå Rum og klipper foto og skrift på sit hotel i en mulig situation der kan afsløre en ny flade i William S. Burroughs' begyndende arkiv

William S. Burroughs har kendt Allen Ginsberg William S. Burroughs har kendt Carl Solomon og Neal Cassidy William S. Burroughs har kendt Jack Kerouac og Alex Trocchi men nu er William S. Burroughs i sine arkivers Grå Rum

William S. Burroughs er fundamnetalt klartséende William S. Burroughs går i biografen om aftenen Går til det Grå Rum en nervøs flimrende overgangsdrømmesøvn og vågner og klipper sin mad ind i sit William S. Burroughs-arkiv i det Grå Rum hvor overgange mellem skrift og foto bestemmes og beskæres

William S. Burroughs forlader ikke det Grå Rum det Grå Rum forlader ikke William S. Burroughs Der er mange klip endnu og Burroughs er ikke ung William S. Burroughs véd at det er nu William S. Burroughs véd at det er i de kommende år han har sidste chance for visse klip på andre overgange han ikke før har foretaget

I sit Grå Rum indkredser William S. Burroughs sit Grå Rum i forto og skrift og klip og overgange William S. Burroughs er klar til en ny situation i klippe konflikten med arkivet William S. Burroughs véd at hvert klip hver enkelt overgang må realiseres

William S. Burroughs i sit Grå Rum med sine arkiver Arkiverne i et Gråt Rum med muligt klip af William S. Burroughs som en skygge i overgangen mellem foto og skrift

- teksten er med i det første bind medie-montager, Ezra Pound/William S. Burroughs/Lou Reed, 1975, hvor den er udstyret med følgende note:

"El Hombre Invisible" er fra vinteren 1969-70, en sneblind eftermiddag da Jacob Ludvigsen & jeg fór rundt hele dagen i Holte på jagt efter en sammenbrudt bil & havde taget syre & stayed up all night, og så pludselig på vejen tilbage til Vesterbro, hen mod aften, i toget - for vi fik aldrig den bil til at køre - begynder jeg lissom at nynne rytmen i den tekst dér, "El Hombre Invisible", og så snart vi kom hjem skrev jeg den, efter et varmt bad, på en time eller to. Det længste digt jeg dengang havde improviseret, og selvfølgelig handler det også om min situation (dengang) såvel som arten af mit forhold til Burroughs (dengang) ... "El Hombre Invisible" blev første gang trykt i "Bevægelser, formålsløst cirklende" (Arena 1971), siden (som et forfatterens få hits) gået igen i bl.a. Vinduets Burroughs-nummer & antologierne "Og" & "En samling"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar