søndag den 10. juni 2012

For 35 øre forduftet go-go

Forfatter: LARS BUKDAHL
Titel: GO-GO! ! READYMADE 2! - 3!
Periode: 01.01.01.11 - 3.12.11

Lager ved periodens start            5
Trykt i periodens løb                   0
Friex, makul, svind                     5 -
Lager ved periodens slutning       0
----------------------------------
Salg i perioden (antal ex.)           0

Hensat til imødegåelse af retur forrige år        37,55
Forskud/aconto                                                37,20

Ialt royalty for denne kontrakt                          0.35

1 kommentar: