søndag den 17. juni 2012

Alternativt spørgsmål til samfundsfagseksamen i morgen

Hvor mange

jeger

har Mick

Jagger?

Flere eller færre end en jet-

jager-

eskadrille?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar