mandag den 12. oktober 2015

Eske en gros - en guide

Mesteren Eske K. Mathiesen udgiver sine digte i de bitteste hæfter og pjecer og flyveblade eller skjult i udstillingskataloger - og så har han folk til at samle op; her er en guide til opsamlingerne:

1.
ESKE / Eske K. Mathiesen / Forsamlet poesi 1969-2004. Redaktion: Lars Bukdahl  & Christian Dorph. Efterskrift: Erik Skyum-Nielsen. Arena, 2005
(komponeret i 3 baglæns etaper: "1994-2004" (hele publikationer/bogbidrag: Skoledage, der var engang en sommer, bidrag til Brøndums Encyklopædi, Skyggen af en myg, den blå kyst, Uglemærker, Herbarium, Digte fra marsken, At lytte til lærken, Kæpheste, Udsigt fra et muldvarpeskud + "Løse tekster" 1996-2002), "1980-1993" (hele publikationer: Epigrammer, Fuglevarsler, her, Noter, De leende have + "Løse tekster" 1980-1993), "1969-1979" (hele publikationer: Blomstergåder og dyrerim, Fra spætternes have, Ind i gåsens vendekreds, Gule bjælder + "Løse tekster" (1971-1979 - det mystiske"1969" i interval-angivelsen i undertitel og her skyldes, at Mathiesen debuterede i Hvedekorn i 1969 med et bidrag, vi ikke valgte at medtage, men det er jo stadig fra intervallet 1969-2006, udvalget er foretaget!)

2.
Eske K Mathiesen: Tranedun. Samlet poesi 2004-2008, Bebop. 2008
(hele publikationer: Fra Villa Bergshyddan, Landet rundt, Raderinger, Stikkelsbær, Træpenge + ny, selvstændig bog i bogen: Tranedun)

3.
Eske K. Mathiesen: Udvalgte digte 1975-2013, Asger Schnacks Forlag, 2014. "Udvalget er foretaget af Asger Schnack i samråd med forfatteren" (kun digte fra "hele publikationer", ingen af de "Løse tekster" fra eller udenfor 1 er repræsenteret)

4. a / b / c
Eske K. Mathiesen: Samlede digte 1975-1978, Asger Schnacks Forlag, 2015
(hele publikationer: Blomstergåder og dyrerim, Fra spætternes have, Ind i gåsens vendekreds, Gule bjælder)
Eske K. Mathiesen: Samlede digte 1982-2004, Asger Schnacks Forlag, 2015
(hele publikationer: Epigrammer, Fuglevarsler, Her, Noter, Den leende have, Skoledage, Der var engang en sommer, Skyggen af en myg, Den blå kyst, Uglemærker, Herbarium, Digte fra marsken, Bornholmske digte, At lytte til lærken, Kæpheste, Udsigt fra et muldvarpeskud (det ikke tidligere opsamlede digt fra Bornholmske digte optræder i 1 mellem første dels "Løse tekster")
Eske K. Mathiesen: Samlede digte 2004-2014, Asger Schnacks Forlag, 2015
(hele publikationer: Fra Villa Bergshyddan, Landet rundt, Raderinger, Stikkelsbær, Træpenge, Tranedun, den grønne flod, Souvenir, Bonjour monsieur Satie, Vinterfluen, Haven med de 12 digte, Rust på hjerer hører ingen steder hjemme, Rust, Den forelskede regnorm, Af Ellen Marsvins optegnelser, Guds hus, Huskesedler, Ler, ord til andet, Edderkoppen, Skvalderkål)

(5.
I pressemeddelelsen vedlagt de Samlede digte meddeles det: "Planlagt til udgivelse i 2016 er et bind med et udvalg af Eske K. Mathiesens gendigtninger, løse digte (fra tidsskrifter og antologier) samt digte udgivet efter 2014." Hurra!)

Publikationer publiceret efter redaktionens afslutning på Samlede digte - eller dømt umuligt aftrykkelige dér fordi broderede!?
Eske K. Mathiesen: Miraklernes tid, Café Annas Forlag, 2014 (broderet)
Eske K. Mathiensen; Rysteribs, Jorinde & Joringel, 2014 (broderet)
Eske K. Mathiesen: Den jyske aftensang. Af Ellens Marsvins optegnelser II. Forlaget Sneppen, 2014
Eske K. Mathiesen: Den sovende sten. Galleri Fjaltring, 2015

1 er indeholdt i 4 a og b minus de "Løse tekster".
2 er indeholdt i 4 c + publikationer 2009-2014

Hvad man har brug for er altså enten
1 (som nogen af jer bør eje i forvejen og altså forbliver en flot bog!) & 4 c
eller
4 a & 4 b & 4 c

(jeg er stadig ked af at de på kvadreret papir håndtegnede konkretistiske digte fra kataloget Se ud se op se ned. Finn Thybo Andersen udvalgte værker 1967-1999, 2000 - hvoraf flere, MEN IKKE ALLE! er broderi-formateret i Rysteribs - ikke nåede med i 1, men det gør de forhåbentlig i 5!)

- et løst digt, uopsamlet i 2, 3, 4 b , fra 1 (fundet i Hvedekorn 1, 1980):

Som
en isfugl
skal digtet hænge over
det hvide papir. Den sitrende skygge
på papiret
er digtets mening.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar