tirsdag den 11. marts 2014

Jeg var i biografen med Carsten Jensen i fredags

Carste
n Jensen og - form
oder jeg, for hv
ad ved jeg? - hans da
tter og ha
ns kone, der også er forfatter og h
edder Jensen, bare på engel
sk sad fo
ran os i Gra
nd til 21:3
0-forevisningen a
f Her, og det distr
aherede mi
g voldsomt, a
t han igen og ig
en gr
inede hø
jere end mig, der aldr
ig nåede fr
em til mer
e end at kl
ukke, men som til din sædv
anlige, lette beskæ
mmelse havde gr
inet højer
e end alle andre til 1
9.00-forevisni
ngen af Inside Ll
ewyn Davies, og jeg kunn
e ikke lade v
ære med at sy
nes, der var noget unheiml
ich og uns
ettling og forur
oligende ved hans høje, ligeso
m gåseagt
ige grin, som o
m han selv var et styres
ystem, et tidl
igt, pr
imitivt et, konstr
ueret af Politike
n i begyndelsen af 8
0'erne, men bare havde gl
emt det, og nu, måsk
e bare unde
rbevidst, kom i t
anke om det og lo o
g l
o og lo a
f den kosmiske vi
ts, det og ha
n var

1 kommentar:

  1. åh! det var sjovt! der er altid en man gerne vil grine højere end

    SvarSlet