tirsdag den 21. juli 2015

BOGSTAV - ORD - LYD

(maskinskrevet tekst af Albert Mertz i INTERMEDIA)

BOGSTAV - ORD - LYD
OG
LINIEN TO - 2 - II -.

Ufuldstændig forhistorie.
                                         EMIL BØNNELYCKE - billed og bogstavdigte -
KLINGEN- og i roman: KORS KORS KORS KORS KORS KORS KORS KORS KORS.
BLOD-RUD BROBY.STORM P.FREDDIE billedtitel: MRS SIMPSON --o.s.v.-.
VILH.BJERKE-PETERSEN - digte.EJLER BILLE -digte.HEERUP - BROKKER.
CARL HENNING PEDERSEN Æventyrdigte.

LINIEN II - START 1947.
EXPERIMENTER med BOGSTAV - ORD - LYD -
Omkring 49 -.

Udgangspunkt-DADAISME-SURREALISME-KONSTRUKTIVISME-BAUHAUS.

A-.Aagaard Andersen.
Billeddigt Linien 2 katalog 49. Fik ikke lov at lege med Politikens
lysavis.Koncert for lysbilleder og strygere - akademiet og Politikens
foredragssal.Typografiske arbejder.

B.-.Bamse Kragh Jacobsen.Materiale Kjøbenhavns telefonaktieselskabs
navnebog for Sjælland. Produkt - KRYDSFELTET - og andre telefonbogs-
digte -favredigt LINIENs DOKUMENTER -BRUITISTISK KONCERT NR 1 FOR
ELEKTRISK FREKVENSTONE SUMMER OG KLAVER.

Henrik Buch.
Lyd + Ord - Sang : JERUSALEM - JERUSALEM -.

G-.Ib Geertsen
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa---------------BILLEDLYDDIGT
I - Liniens katalog 49 -grammofonindspilning.

M-.Niels Macholm.1ste fyrværkerimester,sandpapirssolist,ved liniens
grammofonoptagelse.

N-.Albert Aksel Tonndorff Mertz Nielsen.
Slutningen af 30erne automatiske digte - stærk indflydelse fra surrea-
-lismen.
Dyrker Kurt MERZ Schwitters - Marcel Duchamp der c47 -c50 dadais-
-tiske ord og lydexperimenter.
Omkring 60 - 61 udklip af poppressens overskrifter anbragt i billeder
og collager.Senere bogstav- og ordbilleder:GODDAG - HVORFOR - MAASKE -
HVORNAAR - NU - FARVEL -.
Udraabning af egen værker bl.a. Politikens Sal.
Hovedværk - OG ANNA LARSEN STOD PÅ HJØRNET - .
Lydexperimenter paa FILM.

W-.Richard Winther.Før linien produktion af expressionistisk og sur-
-realistisk paavirkede digte.
Udgivet to digtsamlinger           . Nr. 2 paa to sider - forside og bagside.
Nummererede eks.
Inhold:BILLEDDIGTE - TALDIGTE - FORMDIGTE - TEGNDIGTE-REBUS og SPIL-
-DIGTE- BOGSTAVDIGTE- .
Komposition:maskinsymfoni -indspillet paa plade.
Havde planer om film kun med tekst.Billede efter JOSEPH ALBERS BAU-
HAUSalfabet.

LINIEN TO indspillede GRAMMOFONplader     .
Bamses: Bruitistisk koncert nr 1 ---Winthers :maskinsymfoni ---
Geertsens lyddigt aaaaaaaaaaaaaaaaa - fremstønnet af digteren himself.
Desuden udsendte pladen lyde af KANONslag og KINESERE-sandpapirs-
-gnidning (ved N. Macholm) HOST -GRIN - FNIS -.

PRESSEN: Dadaismens spøgelse - PJAT - NARRESTREGER - maa vi snart være
HER? - det maatte de de ikke, men de er her sandelig ENDNU. 

HVORFOR?-Disse ordsprogslege - opremsninger af lille tabel og A.B.C..-
-en - disse RAAB - denne STØJ - ????????????????????????????????????

F O R D I - LINIEN TO - ville ikke være med til den "FØLELSESSAVLENDE
SPONTANISME"
M E N KLAR (Denise Rene)FORM - MALEVIC - MONDRIAN - MOHOLY NAGY -
VISION in MOTION -ESPACE - TEKNOLOGI - AFPERSONALISERING-

BOGSTAVER var FORM - ORD var LYD - LYD var RUM og BEVÆGELSE.
BOGSTAV -KOMMA - BINDESTREG- SEMIKOLON -PUNKTUM - var BILLEDE.
ORD var TRYKSVÆRTE - NEON - ARKITEKTUR - STØJ - RAAB - RADIO -
BE-BOP - BOOGIE WOOGIE-.
M E N - LINIEN TO havde ingen -COMPUTER - JOHN CAGE - MC LUHAN -
HANS JØRGEN NIELSEN - ERIC BERNE-SPILLEREGLER -HYBRIDFORMER - og ingen
penge.

Derfor - LINIEN TO's ORDexperimenter var den rene primitivisme.
MEN - det var den UFULDENDTE næppe paabegyndte søgen sig frem til
hvad der NU er god tone i SALONERNE.
IDAG - denniogtyvendeisyvendenittenhundredesyvogtreds sidder en
gammel LINIEvogter og slaa ORD til EPOSITION: ORD og BILLEDE -
N U NUuuuuuuuuuuuuuuuuuu er tiden MODEN nu er det interessant.
Vi er kommet et skridt videre - der er sket en UDVIKLING - .
ER DER ????????????????????????????????????????????????????????????

                                                 .ZTREM
                                                                SIRAP
                                                                                    76.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar