onsdag den 26. november 2014

Redningsaktion for galmandsværk

Fornyet håb for truet museum

Kommunal arbejdsgruppe vil afklare Museum Ovartacis fremtid


Museumslederen tror på, at det nok skal lykkes.
Museum Ovartaci har ellers længe svævet mellem liv og død, da ingen ved, hvad der skal ske efter 2015, når det eksisterende budget udløber, og en ny placering skal findes.
Museet er i dag placeret i Psykiatrisk Hospitals bygninger i Risskov, men Region Midtjylland flytter afdelingen til Det Nye Universitetshospital i Skejby, og har ikke mulighed for forsat at drive museet.
Men nu har museumsleder Mia Lejsted Bonde fået fornyet tro på, at det nok skal lykkes at finde en løsning.
Grunden til optimismen er, at Aarhus Kommune har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på fremtidsmulighederne for museet.
En repræsentant fra hver af de tre magistratsafdelinger Kultur og Borgerservice, Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse deltager i arbejdsgruppen og herudover en repræsentant fra Region Midtjylland.

Det mest positive i tre år

Første møde er planlagt i denne måned.
»Det er det mest positive, vi har hørt siden 2011, da vi fik beskeden om, at vi skulle finde en alternativ driftsform og nyt sted at være fra 2016. Vi ved ikke, hvor det bærer hen, men alene det, at de sætter en arbejdsgruppe i gang, det er positivt, og vi håber, at der kommer noget ud af det,« siger Mia Lejsted Bonde.

Drømmen er stadig Risskov

Museumslederen har ikke helt forkastet muligheden for, at museet kan blive i de fredede bygninger, det nu ligger i.
»Det er stadig drømmen, at museet kan blive i Risskov. Vi tror på, at vi vil være en betydelig gevinst for det her område. Vi håber stadig, der kan findes plads til os herude også i fremtidens nye bydel,« siger Mia Lejsted Bonde.
Det er et konsortium bestående af Lærernes Pension, pensionsselskabet PKA og entreprenørselskabet KPC, der finansierer det nye bydelsprojekt, Bindesbøll Byen, når Psykiatrisk Hospital flytter til Skejby.
Første spadestik til det tre mia.kr. dyre projekt på 110.000 kvadratmeter bliver taget i 2019.
Mia Lejsted Bonde forventer, at der kommer en afklaring på Museum Ovartacis fremtid i løbet af de første tre måneder af 2015.
Museet, der har eksisteret siden 1975 og pt. har 35 ansatte, består af en afdeling med skiftende udstillinger, et afsnit med kunstneren Louis Marcussen alias Ovartacis værker og Psykiatrisk Historisk Museum. Det besøges årligt af cirka 15.000 gæster.Museum Ovartaci, Århus Universitetshospital, Risskov er det største museum af sin art i Europa. Det er enestående ved den særlige kombination af museum og de mange forskellige aktiviteter, der er tilknyttet. Det er opdelt i et Psykiatrisk Historisk Museum og et Kunstmuseum, der samlet udgør mere end 2000 m2.
Museet har til huse i en af hospitalets smukke og karakteristiske bygninger, tegnet af den berømte arkitekt, G. Bindesbøll og indviet i 1852. I sin samtid var " Jydske Asyl" , som det kaldtes, udtryk for en ny og humanistisk tidsånd.
På Psykiatrisk Historisk Museum findes en omfattende samling af bl.a. tidstypiske møbler fra 1., 2. og 3. forplejningsklasse, køkkentøj, lægeinstrumenter, patientarbejder og værktøj fra hospitalets værksteder. Udstillingen bidrager til afmystificering af psykisk sygdom gennem et tankevækkende indblik i en række menneskeskæbner i en ellers lukket verden. Den fortæller et særegent kapitel af Danmarkshistorien, set med psykiatriens optik, og spejler samtidig det omgivende samfunds tankesæt gennem tiderne.
Kunstmuseet findes i stueetagen i Museets bygning. Alle kunstværker er skabt af kunstnere med sindslidelser, hvoraf langt de fleste har været indlagt her på hospitalet. Museets mest berømte kunstner er Louis Marcussen, mere kendt under navnet Ovartaci. Gennem de 56 år, Ovartaci levede på hospitalet, tegnede, malede og skrev han, og han opfandt og fremstillede maskiner og skulpturer. I Ovartacis billeder får vi et enestående indblik i hans forunderlige univers. Kunstmuseet råder over en samling på mere end 8000 kunstværker, hvoraf 850 kan ses i Kunstmuseets udstilling, der repræsenterer 86 kunstnere.
    Museumsleder: Mia Lejsted
    Protektor for Museet: Per Kirkeby

1 kommentar:

  1. Det museum må ikke lukke. Punktum. Folkelig rejsning nu! Kan man lave en støtte-happening?

    SvarSlet