tirsdag den 1. oktober 2013

Vi kunne ikke finde Ikaros' gravskrift

- et stenhugget tekstværk af Henrik Have, jeg har fortolket dybsindigt i festskriftet til Have *, hos Statsforvaltningen i Ringkøbing, hvor den ellers skulle hænge, du og Lea og jeg, og jeg udspurgte ellers flere venlige medlemmer af personalet, til gengæld så vi andre dele af Haves med sig selv højlydt diskuterende, (alt)omfattende udsmykning frem for alt

Titel/motiv:
"ARIONS BRØND"
Placering:
Foran hovedindgangen til Statsforvaltningen i Ringkøbing (Østergade 41) 
Kunstner:
Opstillingsår:
1999
Baggrund:
I 1993 tog det daværende Ringkjøbing Amt et nybyggeri i brug på adressen Østergade 41.
Med byggeriet, der er tegnet af Ringkøbing-arkitekten Flemming Bay-Jørgensen, fik Amtsgården en ny hovedindgang - og samtidig fik Ringkøbing et nyt lille torv.
På dette torv ses en del af Henrik Have's omfattende udsmykning af Amtsgården - et arbejde, der strakte sig over ti år fra 1993 til efteråret 2003.
"Arions Brønd" måler cirka 40cm i diameter og består af et lodret hul i en stor sten (seks tons indisk marmor) som fortsætter videre ned i undergrunden.
Dernede fra strømmer - efter skiftende intervaller - brønden fuld af vand, som til sidst løber over og frakaster sig alt vandet. Øverst i brøndhullet er der placeret en bronzerist, der er formet i voks og støbt af bronzebogstaver fra slettede gravminder i Ringkøbing og opland.
Det er således de dødes navne, der så at sige er vandets port og filter og dermed en slag knæfald for evigheden.
På stenen har Henrik Have skrevet teksterne:
"Dit spørgsmål gør mig til mundbruger og du bøjer et vandløb under tapetets lærker"


*
-->
Der er det her skidegode digt af Henrik Have:

F A N D T    D U
   H V A D    D U
        ? E T G Ø S   [bogstaver på hovedet!]
   S O R A K I        [bogstaver på hovedet!]
V A R    H E R
        F Ø R    D I G !

Digtet findes i (mindst) to udgaver. Dels er det i ovenstående udgave og med (pseudo?)maskinskrift aftrykt på side 46 i Haves (skidegode) digtbog Noviciatet/ Et snigmord/ Stedfortrædelser, 1999. Dels er det indhugget i en stele af granit ved Ringkøbings Amts bagudgang

(...)

I stele-versionen får digtet en særlig drejning. Første del kommer mere til at lyde hen ad en gravskrift eller en mindeplade (hvilket versalerne hele tiden har peget på): Stop op et øjeblik, vandringsmand, og betænk … bla bla bla. Mens anden del kommer til ekkoe den legendariske graffiti: Kilroy was here. Der er aldrig en første graffiti, en første indskrift, Ur-Kilroy var her altid først! En ekstra drejning af den særlige drejning effektuerer placeringen af stele-versionen ved Ringkøbing Amts bagudgang. Borgere med et ærinde hos amtet, f.eks. en strid om forældremyndighed, som med stor sandsynlighed står tilbage bagefter med uforrettet sag, møder brat stele-digtet, der klart og tydeligt kan fortælle dem, at de ikke er alene om at få vingerne smeltet af den bureaukratiske sol: IKAROS/ VAR HER/ FØR DIG!” [sidste linie på hovedet]. Og i den situation kan en hvidglødende borger nok have brug for at få blod til hovedet! Altså tjener på-hovedet-vendingen et helt praktisk, fysiologisk formål. 

- påhovedetsavn! 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar