mandag den 28. oktober 2013

Mit hus er dus med et sus

Stilladserne på begge sider
af ejendommen er i
aften maskiner af metal,
der musicerer som besat

- af Lou Reed, der skrev
en sang om en digter,
hans lærer i poesi,
Delmore Schwartz,
der gik igen i hans hus:

The image of the poet's in the breeze
Canadian geese are flying above the trees
A mist is hanging gently on the lake
my house is very beautiful at night


dette er ingen blid brise,
stilladserne er ikke stillidser*
og det er skandinaviske ænder,
stormen stormfuldt kaster hid og og did,
som håndgranater mellem skyttegrave,
men det er jo ikke som om,
de springer i luften any time soon

*
Stillids.
Stillids.
stillids, stillits, Carduelis carduelis, lille (14 cm), farvestrålende finke, udbredt i Europa mod nord til det sydlige Sverige og Norge og herfra mod øst til Centralasien og Himalaya. Indførte bestande findes i Australien og New Zealand. I Danmark er den ret almindelig.
Ordet stillids kommer via mhty. stigelitz fra slov. ščegljec, lydefterlignende ord.
Stillidsen lever i åbne områder med buske og spredte træer og god forekomst af tidsler og andre flerårige urter, hvis frø er en vigtig fødekilde. Så vidt vides består den danske bestand både af stand- og trækfugle; desuden besøges landet af en del træk- og vintergæster, formentlig fra Sydskandinavien. Se også finker.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar