fredag den 4. februar 2011

For fantasifuldere dokumentfalsk i dansk (pseudo)approprieret litteratur

Gid danske praktikere af (fiktiviseret) readymade/-montage-digtning var lige så kreative og grundige og udspekulerede som Milena Pankowa, hvis ekstensive dokumentfalsknerier Poul Pilgaard Johnsen dissekerer til den store Cavlingpris i WA i dag, her bare et enkelt eksempel, og sikken fantastisk og grum genre: Dyreforsøgs-dagbog!:

(...) en komplet fotokopi af en såkaldt dyrebog fra Justitsministeriets Dyreforsøgsudvalg, som forskere skal udfylde i detaljer med oplysninger om dyr, som forskeren har brugt til forsøg. »Denne af 50 folierede sider bestående, gennem­dragne og med udvalgets segl forsynede journal autoriseres herved i medfør af lov nr. 220 af 18. maj 1977 om dyreforsøg til brug for ...,« hedder det således officiøst på bogens første side med en blank, stiplet linie nedenunder til forskerens navn. I dette tilfælde Milena Penkowa. En gang om året afleveres bogen til gennemgang hos dyreforsøgstilsynet, der kontrollerer, at forskeren har tilladelse til alle de angivne dyr og forsøgene, der er foretaget med dem, hvorefter bogen officielt underskrives af dyreforsøgsudvalgets formand. I den kopi af bogen, som Penkowa sender til bedømmelsesudvalget, er der angivet langt over 1.000 anvendte dyr til forsøg, men bedømmerne hæfter sig ved, at bogen mærkeligt nok ikke er officielt underskrevet, som den ellers skal være.

(...) Om den fotokopierede dyrebog forklarer hun indledningsvis, at hun fører tre slags lister: En regulær og autoriseret dyreforsøgsprotokol med hendes egne forsøgsdyr i København, en komplet og meget detaljeret database over alle dyr og forsøgsresultater i såvel København som Barcelona samt endelig en tredje bog - »dyreforsøgs-dagbog« - hvori hun mindre detaljeret har listet dyr fra både her og der. »Denne til bedømmerne tilsendte dyreforsøgs-dagbog føres (tilfældigvis) i en af de bøger, som Dyreforsøgstilsynet har fået produceret. Dvs. den har Dyreforsøgstilsynets sædvanlige udformning, MEN dette er uden betydning lige i denne her sammenhæng. Den kunne lige så godt have været ført i en helt almindelig bog. Det er rent tilfældigt (og uheldigt), at jeg i sin tid begyndte at føre dyreforsøgs-dagbogen i en af de bøger, som Dyreforsøgstilsynet har fået produceret,« skriver hun.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar