onsdag den 31. august 2016

Luksusnekrolog

er Tania Ørums store, informationsmættede (delvist fra 60'er-bog genbrugte) opsats om "Pioneren Vagn Steen" (og særligt debuten og tidsskriftet Digte for en daler) på Promenaden, et klip:

"digte for en daler

Sommeren 1964 møder Vagn Steen Hans-Jørgen Nielsen til et seminar, hvor også forlæggeren K.E. Hermann fra Arena er til stede. Det kommer der et lille kvadratisk tidsskrift ud af, som bliver det første organ for det litterære nybrud, der er en lidt senere parallel til de nye strømninger i billedkunsten og musikken. Steen får her at vide, at ”Forlaget Arena havde 1100 abonnenter”. Og han får ”den ide at der kunne komme et lille tidsskrift ud sammen med nogle af bogpakkerne. Og det kunne hans-jørgen og jeg redigere sammen med Ole Birklund Andersen som var en af de få der havde fornemmelse for den æstetiske tænkning efter Marcel Duchamp og John Cage.”
Steen citerer et udateret brev, hvoraf aftalen mellem Steen, Nielsen og Arena fremgår: ”VI har redaktionelt og økonomisk ansvar. ARENA er vor store faste kunde med 1100 eksemplarer af foreløbig fire numre – og betaler 1 kr. stykket – en fem-seks dage efter udsendelsen af hvert nummer. BEGGE PARTER kan sælge numre men ARENA påtager sig at ordne abonnementssystem, udsende til presse osv.”
Der kommer, som Steen erindrer, ”I alt fem numre. De første tre i kvadratisk format, nummer nul oktober 64, nummer et december 64, og nummer to i påsken 1965 ledsaget af et bilag, nemlig særtryk af katalog for Kunstnernes Påskeudstilling 1965 i format A5. Til sidst en hilsen hvor der stod: ’Digte for en daler nr. 4 består af 4 postkort (nummer 3 kommer sikkert senere)’. De tre numre var på tyve sider (16 + omslag). Med bilag og nr. 4 blev det til 80 sider. Desuden var der korrektur til nummer tre.” Nummer tre udkommer imidlertid aldrig, fordi det viser sig umuligt at få pengene ud af Arena, og det ”’VI’ der bar det økonomiske ansvar var blevet til mig alene” Tidsskriftet digte for en daler kan i bogstavelig forstand betegnes som et little magazine. Det måler 15 x 15 cm, og som titlen angiver, er prisen heller ikke stor.
Som mange udgivelser af konkret poesi kan digte for en daler også opfattes som en artist’s book, bogkunst, forsåvidt som den grafiske og fysiske tilrettelæggelse af tidsskriftet er en integreret del af projektet. Den amerikanske fluxuskunstner og forlægger Dick Higgins har defineret en artist’s book som ”en bog lavet for sin egen skyld og ikke for den information den indeholder. Det vil sige: den indeholder ikke en mængde ord, som en digtsamling. Den er et værk. Dens design og format afspejler dens indhold – de blander sig”. At bogen i sig selv er værket, indebærer også andre måder at læse på. Læserens spørgsmål skal ikke være: Hvad handler det her om? Men som Higgins siger: ”Hvad oplever jeg når jeg vender disse sider?” Det er det spørgsmål, anmelderen af et sådant bogobjekt må stille sig – ”og for de fleste kritikere er det et ubehageligt spørgsmål”, mener Higgins.
Interessen for at eksperimentere med selve bogmediet ses bl.a. af, at det lille kvadratiske tidsskrifts nummer nul og nummer to kan læses fra begge ender. Det afspejler en oprindelig ”plan om to tidsskrifter redigeret fra hver sin ende af hver sin redaktør DAV af Hans-Jørgen Nielsen og DIGTE FOR EN DALER af Vagn Steen. Af praktiske grunde måtte denne tiltalende ide opgives. Redaktørerne bor i to byer arbejder med små midler og uden rejse- og telefonbudget, så det gav ikke som tænkt det halve men det dobbelte arbejde. Endelig er der jo kun ét trykkeri – Marselis Tryk.” Kolofonsiden, der reklamerer med en abonnementspris på ti kroner for fem numre, og præsenterer Vagn Steen som hovedredaktør (”redigeret af vagn steen med hans-jørgen nielsen og ole birkund andersen i redaktionen”), er præget af Steens ”man kan-model”:

MAN KAN debutere i tidsskriftet MAN KAN skrive artikler på højst to sider (med ti siders indhold) billeddigte tonefaldsdigte handlende digte og kort prosa MAN KAN blive en uvurderlig støtte ved at hjælpe med udbredelsen MAN KAN gøre sig fortjent ved at hjælpe de sider frem som tidsskriftet står for – en appetit på sproget på iagttagelser på mangfoldig accept på handlingsdigte på teksthandlinger på principielle sprogdemonstrationer MAN KAN godt være med"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar