fredag den 30. juni 2017

Marie Kats takketale 1-4

(føljeton på Facebook efter modtagelsen af Bukdahls Bet - den Smalle Litteraturpris 2017 (her uden de stærke illustrationer, dem må man på FB efter))

MIN HEL EGEN TARKETAGLE DEL 1
Kæer elite og kæer almindelig lesere !!!!
Jge gføler at jeg med over raknignen af denne Pirs har bevæjet mig fra “kun” og vere en afholt “alminelig “ skirvene, selv om jeh gandske vist fra føslen af, har veret ud styret med et Jerte der banger fuld, af fortelle glæde og løst, til “ og lege med spproget”. Og over til os og vere en del nu, Af landets fineste literær Elite , nemlig "pirsvinder Kluben "- en kulb som vi vel og mærke ik, Lukker alle ind i!!! Tark for det klarp på skludren som jeg virkli' værd sætter!
Det glader mig MEN ,Det er OS et øje blik til selv reflæksion <🌈 Som med alle storer forandrignre i livet. Ogh den selv reflækxion er på plass Både for mig slev - så vel som for raste n, af eliten1!!
Man hra gjordt et stort numer ud af dette er Føreste gnag en Kat vidner ,en literar en Pris af så fin en kalibber som Lasr Budkals bæt ee. VAd man må ske SKU hage gjordt en støre “nummer” ud af er, det OS er føreste gang i tør jeg sige u’-mindelig tider en literatur PIrs er blvet givet til nogen forfater ,som det læsende FOlk ude i dAmnark rent fatkiks os gide,r Og lese”!!
Og her tenker jeg ik så megett på dem der, sider ud på biblitoekeen ,i landets mange læse klubber, dem der “følger med “ i de nyeste udgivesler og de senetste literar tendænser. NOget sire mig: et få tal af disse Menisker læser noget, Af lyst”!!
Nej. JEg tænker på hr og fry jesne!! på alle dem som ik htra tid til støve runt i de trændy bog kasser på Nøre bro, købe noget jæmmelavet hefte fra lille indig forlag,s idde dèr og ‘“spile moderne” på den inder bys’ cafe´re
"Se mig jge ka læse i noget usælgelit konkrætpeosi fra Nnorge og ha, En holning til det."
"uuh Det her udforerdre sellve læsnignes strutkurer".
"Uuh en både politisk og privat udgydlese om, det er synd for nogen!"
"i en kvier optik holder Jussis' betraktninger ik, for nøjer gransknign!!"
"Mætæt Høg jhar over hodet i k rat jeg finder det personlig SPænene læse om indhollet af ditkerens køle skab det sire ,enormt meget om at det er hårt og leve, på STudie lån."
Jeg tenker på Bo Hr Hansen Jensen og fru JEsen. Jeg tenker på dem som IK er Så inbilsk de slev troer de ka få noget ud, Af den her Stats finansiert konseptuel nagel piler “kunst” direkte dfra forafater skoglen eller for den sags skyl fra Galdiartors’ selv fninansieret jerne vaskeri akamdemi eller fra det potisk buraeu (som jeg blevet fortalt af min Menisker at, Man for guds skyl ik må lege med sælvom de udgir' Rimbo det for d ide er "bunen af føde kæden).... jge tlnker på dem der IK er Så indbilsk at de frivilig køber billet til performans kunst og moderne dandse taeter- sider snarker om frarnsk analytiger driker natur vin og over vejer, den veganske livs stil 🙀
JGe tænker på de mange VIRKLI menisker der ude!!! dem som læser Nyheder , ditke og mange Jerte varmende historier, på Face bbok og på ander af tidens, dejlige sosial Midier. DEnne pirs er os en Pirs til jer mine deljige fans som er hel almindelig menisker lisom jeg på en måde en gang hra veret, en "almindelig" hus kat før jeg blev "elite#"! oh Os sælvom i ik ka lig Lasr Budkal (vis I over hodet hhørt om ha.m


MIN HEL EGEN TARKETAGLE DEEL 2
I tagt med, vi her i Damnark afvekler den gamel dages kritig skiervet af kedelig Menisker var det må ske os på tiede og sætte pirs på den kutns der virkli’ har noget på JErte ?!? Der ved gør vi livet næmmer for den almindeigl daskner men så Søreme os for de debat profigler 🦅som i fram tiden ska gelajde hr og fruy jesne gennem junglen af de kutlurel tilbuyd…æ 🌴
SOm kat i smal forfater jæm ,er det ik så lit jeg hra sku st¨ “model “ til . Plikt skyldig bladre jeg genem min Meniskers ny indkøbte bøger .”nå nå” tneker jeg “den ee jo anmledt til hel 6 jerter i “sytsemet Politeken den, må vel nok vere Go’ så !?” og vad jeg finner så dèr i den så højt besygne ``? en Øørkevadnring af elitær slev fedme nænsom belakt med en genem skugelig hinde af påtaget klyng over, Et postulered “ fælles andliggende”. 😬serveret i et sprpg der er uvedkomende akademiks og svær, og forstå for hel alminnedlig hus kat! Dét slår, jo arldig fejel!!!!
NÅ, tenker man så, så måe det nok vere en meget Fin person som skiervet denne bog siden, der er så sver ,Og gutere”!! Men naj….. Når slev samme højt besugnen forfater før eller siden indfidner sig i MIT jæm hos Min forfater HArdl Veotman sker der al tid følgene: De sidder der driker bajer høre Jogn Mogensne langt ud, på natten kalder mig “fede kat” tale højt og grinende om nogen damers “bagdel “ eller brytser når ellers Johane først gået i seng for di hun rent fatkiks HAR ET ARBEDE (modsat visse ander🕵️ )Er dét den elite som i sygnes DAmnak har fortjent? uforståelig vrørvlene om dagen , og kun al for genem skugelig, om natten ?!? Ik så sjælden har je g måtte dele min Sofa med en, af den slasg (i ved, vem I er!!!) - det ka got vere de ee smalle om Dagen ,men Om natten ka de got finde ud af, og bræde sig!! ska jeg hils', og sige.
Og netob de smalles talent for, og bræde sig, er fore mig og se de t støreste problem når man som jeg skuger ud over dagbens kuæturelle Damnakr. Netob der for buyder jeg os mer end meget vel komen., til Anne Sofie hr MAdsens kærkomen forslag om ting bliger anmelt af
MIN HELT EGNE TARKETAGLE DEL TRA
I dcen her del af min tarke talge vil jeg got arpelere til, jers føgleser! Så vær sød, og gem jers fordømende miner væk pls !!!!
Mit liv hra ik al tid veret en dands, på Roser og så fram nogen sku vere i tvivel :det ee det stadig vek ik! 💔
SOm ganske lile blev min bror mand og jeg funnet i en Bag gård det for di vores Mor hun var død men den del fostod vi først sener.e I sitvatoin vi stod barer, og forsøkt væk hinder op fordi hun sov og hun, hade glemt vordan man trakker væjret.. Vågn op mor vågn po vi er sulten og vi vil got dirke noget melk ud af, din mave skidn! peb vi med vorers små bit stemer. Ik at vi ku’ tale men det var dèt som ,dét betød!!! Det regnet og var kold og, ingen af os ku åben vorers øjen det på grund af så meget øjgen betenesle ,som vi hade. (Af den grund har jeg heller ingen minde om vordan min egen Mor så ud 😿)Så vi stod og møffet lidt til hinder s liv løse krob med vores kilign snuder, peb så jjerte skærene ind til - lige pudslelig - grove barket nægver løfter os op. -VAd er for nogen små “lobbesække “? høre vi en u-blid stemme sige og vi forsøger, forgæves, protesterer mod dén usjenerøs karkteristik af vroes væsene! Naj naj sæt os ned vi pieb vores mor hra glæmt vordan man traker væjert vi, ska jo jelpe hinder med, og huske det igen!!! 💦
Den grove grobrijan som samelet os op puttet os i, en kasse og ngoen timer sener e blev vi hentet af en dame som frarket os, til Kate jem. Her ma n ritkig nok fjernet vors øjen betenesle og fjærnet lobber fra vors pels ,Men vi bode i et Burd i mange ure sammen med alle mulig for hærdet gade kate. Jeg ska ik lyve - det var nogen ritkig Håre ure i mit liv. Og vis nogen den gnag hade sakt til mig: DU ska vere vidner af en vitkig en literar Pirs som den føreste Kat nogen sidne så hade jeg nok leet en klædelig latter af dem og sakt :DÉt ka jeg nesten ik Troe på!!! Ik det sto minder må jeg os sige at nætob min tid på Kate jæm var med til og plante en U-vurderelig insikt i mit unge ,end nu formelig men os rat skørbelig sidn. HEr lærte jeg den vitkig lektie at opserver min omgivesler og lække nøje mærke til de ander vægseners karkte’rer. FOruden den gave som var hårt til kæmbet hade mit forfaterskab nok ik nået, de samme højfder og min beskirvelse af livet på freksemple Høje Tåstub rådhus hade sikert virket minder over bevisene.
På kate jæmmet bode jeg i et Burd i det som de med slet skuljt forakt kallet “Små kravls rumet. “ Mig kalte personalet for Zita sælvom jeg synes, den var en ritkig grim navn. JEg hra ik tal på vor mange gange jeg her på kate jemmet fik, en bekloget pote lige i face, bar for di jeg sku på bakken eller vil ha noget af det i ørvigt lav-kvalitæts tør foder man synes var “got nok” til os der på etiblissamentet.,.. Hurtig jeg måtte lærer og, pas på mig slev…. Efter gansk e få dage kom ,nogen menisker de tog min brore mand fra mig. Nej naj kom til bage med min bror mand han ee det eneste jeg har i livet jeg pieb - men pibet forgeves! Nu jeg var for alvor alene, i mit Burd og os i mere, i over ført betydnign…
VEm ku fo5 alvor ha trodet at, denne lile kilign fra baggåren, denne lile småkrarvl i Burdet ,som de kaldet Zita .,at hun en dag vil voske op og blige ,en hyldet ditker 👏?! MER om al det her i fjedre spænene del.
  MIN HEL EGNE TARKE TAGLE DEL FIRER
(min ti d på Kate jæmmet fort sat)
Jeg var alene på KAte jæmet... hel alen.e Min eneste bror mand var jo taget fra mig…. Og vær dag i min tid på Kate jæmet der kom Menisker, og tog en eller flerer af de andre kiligner .Nååh den ee jo sød, sage de og så, de puttet jo den i transport kase gik deres vej.
Jeg ka ik huske prasis vad nogen af pæersonalet på det Kate jæmet hed ,men efter som jeg -i fjedre del af min tarke tagle - har brug for, Og beskierve eèn af dem, jge finder bare på et navn til hinder lad os, kalde hinder Fru Skrarp.n
Af en eller anden grudn hun hade set sig gal, på mig og når Meniskkene kom, kiget på kiligner sage fru Skrarp al tid: "Naj nej i ska ik ta’ Zita for Zzita hun ee ik så Klog hun Krarvler runt på folks’ tøj sælvom de fra beder sig det hun, ee hel u-styrelig ,opmærksomheds krevene hun er alt for følesom hun, er ik en spor god “lege kamerat” for jeres børen. “
Intet af dette hade slevføglelig ,sin Ritkighed!!!!
DEr for var der ingen Menisker som fralset mig, fra Burdet jeg bode I vor jeg grad mig i søwen vær aften og general ik’ hade det, rat got eller optimal og vor det eneste trofatse sævlskab jeg hade, var min egen Lobber ! 💦
En dag der kom en lile lys hårrdet pige ind i Kate jæmets Små krarvls rum. ALle os Kiligner blev luket ud, af vores Burde for, at hun ku' kik på os og velge en Kilign som sku vere , hinders egen ven. DE løber runt og leger, “gør sig til” og “fetter” men Dén hre lile pige, hun bli’r bare Bange for dem ,(hihi )for lige som mig ee hun En jo em følesom sjægl.
JEg vil sige det så dan :der op står et øje Bliks forstågelse. To gamel sjæle genkedner hinandne. VAd ka vere ,mer magsik?!? 🦋🐟🌈Og sælvom fru Skrarp begønner på sin: “Naj naj I ska endlig ik ta Zita hun krarveler runt på folk og er ik så klog “ så insesterer denne lil’ Pige på, og fralse mig fra min Lidelsers dungkle Internat som ee det de kaldet, for KAte jæm.
Den lil’ pige var jo min egen elsket Ada <3 span=""> !!! i Fod-endne af hinders seng var det at jeg ik kun stiftet bikentskab med Omsorg og kerlighed 😻for alder Føreste gnag 💔men os’ siden hen stiftet bikentskab med Litraturen ,fortelligne og SProgets' hel egen Magi !!! Her vi læst både Wændyblad og de birømte klassiker som Arsetid Lidengræn og den Mummi-troll. ‘GUD Vor ee, literaturen dog kedelig,” tenket jeg 🙀men det, var os’ før jeg opdaget INter neten!
Så jeg føler at skyler og sige tark til Inter neten og særlig til min deljig Sosial midier for, Og vise mig at ik al meniskenes Literatur bihøver og vere, Så genemført kedelig , lige gøldig!!!
Vad mit eget liv andgår. Det gik fint i mange år. Så kom Diana Kat. Det var lit iriterene. Men så vant jeg jo, en Pirs !!!
1000 Tark fra bunden af mit Jerte til alle min deljhig Fans! Tark tli jer som har turret tro på mig hele vajern sælvom det nogen gange har føles U-sansynlig jeg sku blige den sykses Jeg fatkiks er nu. Det er jer min deljiste Fans og Vener på de sosial Midier som hel fra stareten hra veret med til, og gøre mit Liv hel og gnaske uforglæemtlig!!! ❤️🐛🌴🐥🐭🌈"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar