fredag den 23. juni 2017

Et korrekt rim omsider på hustlet

men jo ikke derfor et bedre rim, for der er tale om det måske allerbedste ukorrekte rim i den danske sangskat, nemlig dette i Gasolins "Kvinde min":

Jeg har hustlet
og spillet tosset

- det korrektere rim ville være:

Jeg har hustlet,
virkelig moslet

 - betydningsmæssigt passer det virkelig godt ((ODS):

"mosle ell. maasle (VSO. MDL. JV Jens.​IV.108) ell. musle, v. -ede. (af forsk. (usikker) oprindelse; jf. nt. musseln, tilsmudse, arbejde paa en griset maade, muscheln, pille ved, famle med olgn., no. dial. musla, mutla, arbejde smaat, pirke, sv. dial. mussla, rapse, snappe olgn.; maaske til dels (især i bet. 2) en lydefterlignende dannelse, jf. ord af lign. lydform og betydningsindhold som nusle, pusle, rusle, skrusle, tusle ofl. samt misle, mysle; nu kun dial. (jy.))
1) arbejde uordentligt; mase med et arbejde olgn.; rode; ogs. om famlende, forvirret, uenergisk arbejde ell. adfærd: nusse; nørke; pusle (med noget). Musle . . Er at sŷßle, løbe omkring i huset med smâegerning. Moth. M194. At gaae og maasle i et Kiøkken dvs.: gaae ved det grove Arbeid. VSO.IV. M15. At maasle Kornet ned i Marken dvs.: træde det ned. smst. MDL.366. Feilb. Hvad – har han ikke Havren inde endnu efter den dejlige Tørre, vi har haft saa længe! Som han da ligger og mosler i det. Staun. UnderDommen.​(1916).65. jf.: Han kunde meget daarligt holde (oldenborrerne) fast . . Benene blev ved at mosle uafladeligt paa dem. JakKnu.​LU.33.   i udtr. for at bortødsle eller sammenskrabe penge. At maasle Penge sammen. VSO.IV.M15. MDL. “Jeg slider og slæber for at skaffe Pengene,” fortsatte han lidt efter, “og du maasler alting hen for mig.” GTimm.​Morten Vendelbo og Fruentimmerne.​(1913).57.
2) om virksomhed ell. bevægelse, der er forbundet med en sagte støj, utydelige ell. vanskeligt bestemmelige lyde; pusle; liste. Redskabernes Muslen i Jorden. Skjoldb.​SM.102. Det musler ude i Forstuen, tungt slæbende og pustende som af et stort Dyr. Døren gaar op, og Søren . . viser sig. sa.​A.57. Forgangen var der saadan en Moslen ude i Nøsset mellem Kreturet. MHenckel.​Væbnersholm.​(1902).188. han gaar jo snart hver Nat og mosler oppe i den lange Gang og i Præstens Stue. JakKnu.​R.235. En muslende Lydrække fylder Øret stigende. Det er Postvognen, der ruller frem over Vejens Sne. IRaunkiær.​ID.151. Her sidder jeg, mens Vinden fyger med muslende Lyd gennem Granerne. DagNyh. 25/111923.1.sp.1."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar