mandag den 5. november 2012

Svaret læser i vinden - for at finde spørgsmålet, mægtig-fuld!

Om to en halv time, klokken 18, taler jeg i parløb eksperten Martin Kongstad om de rørende kiksede 80'ERE i Huset i Magstræde (hvor jo NÅ'80 løb af stablen, passende nok), som en del af KBH LÆSER

Forestillinger om 80’erne – ved Bukdahl og Kongstad kl. 18-20, Huset i Magstræde, Musikcafeen, Magstræde 12 Martin Kongstad fortæller hvordan man talte, tænkte, spillede, dansede og løj i 80’erne. Hvor man holdt til i det årti, som efter hans mening var sjovere at tale om bagefter end at være med i. Martin Kongstad har blandt andet skrevet bogen ’Dengang i 80’erne’ sammen med Henrik Vesterberg. Bukdahl taler om firserdigterne, bl.a. Strunge, Jac og Thomsen. Hør hvordan idéen om de vilde 80’ere blev til i digternes forestillinger allerede i 70’erne.


Jeg nåede ikke (heller ikke!) at reklamere for et tredje KBH LÆSER-arrangement, LITTERATUR-KARAOKE i går i Møstings Hus, hvor jeg agerede MC for de få, men fornemme og entusiastiske fremmødte, alskens tekster med og uden Frederiksberg-motiv blev mere eller mindre stakåndet, afhængig af teleprompterenes hastighed, reciteret, bl.a. dette kosteligt ekvilibristiske af Jens Baggesen om og til Adams far, der var bestyrer på Frederiksberg Slot (hvilket betød at Adam havde Søndermarken helt for sig selv, når de kongelige ikke var omkring):
 
Den vakte Knud
eller
Til Slotsfuldmægtig Øhlenschlæger paa Fredriksberg.
 
Paris, 1807

O! du, som staaer i Krig og Fred
Paa gamle Been, hvor unge gled:
I kongelige Forgemakker -
I Kirken baade for og bag -
Paa Bakkehusets Dueslag -
Paa Fredriksbergs og andre Bakker!

Du, som er bleven ved at staae
Paa Christians den bratte Skraa,
Til dine Hovedhaar blev graa!
Som derfor og han stoler paa,
Naar han maa selv fra Huset gaae,
For andre Ting at tage vare;
Og overlader tillidsfuld
Sin Seng, sin Stol, sit Sølv, sit Guld,
Sit Kobber, Tin, og, saa at sige:
Sit hele Fredriksbergske Rige
Som Opsynsmand og mægtig-Fuld

I Freden trolig at forvare,
Og selv i Krigen at forsvare -
Til hvem han i den sidste Tid
Især saa ganske slog sin Lid,
At han sit Hof, sin halve Hær,
Og Vagt, paa dig alleene nær,
Omtrent halvtredsindstive Miil
Lod gaae fra Fredriksberg til Kiel;

O du, blandt Siællands Admiraler
(Skiøndt Fredriksberg alleene veed
Om din Bestalling der Beskeed
Og Dagen aldrig om dig taler)
Den, paa hvis Tordenskioldighed
Og Juulbeen Flaaden eene leed -
(Jeg meener nemlig den i Graven,
Som giennembugter hele Haven,
Der er en Flaade, hvor det gaaer,
Skiøndt den af Joller kun bestaaer),
Tilgiv, at jeg dig svagt kun maler
Min hele Siæls Erkiendtlighed
For din urokkelige Standen
Paa Fredriksberg mod Engelsmanden,
Der virkelig var værr' end Fanden -
Og for det kongelige Brev,
Du mig om denne Standen skrev!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar