tirsdag den 28. marts 2017

August Strindberg skriver utidig bagsidetekst til Strunk

(fundet i det nye nummer 61 af Victor B. Andersens Maskinfabrik)

"FRA MIKROKOSMOS TIL PLANTEVERDENEN

Ifølge Swedenborgs Korrespondenslære er alting skabt efter Overensstemmelser på højere og lavere Planer. En saadan smuk Korrespondens har vi i Løget, der allerede hos Ægypterne omfattedes med hellig Ærefrygt, og hvis Rodknold med syv Lag man mente lignede Jorden med dens syv Svøb (og tillige Himlen med dens syv Sfærer).
  Roden ligner virkelig en Rotationsellipsoide ligesom Jorden; Stænglen rejser sig lige op som Verdensakslen og bærer Blomsterkronen som en Sfære bestrøet med sekskantede Stjerner, nærmest som en Himmelglobus, hvor Mælkevejen ligger ringformet trængt tilbage i Periferien som hos i Juni Maaned.
  Planeterne kunne være Løgknopper, der har skilt sig fra Moderstammen."

Billedresultat for Cecilie Strunk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar