mandag den 20. marts 2017

Yahya talks

Det er stadig faktisk sandt: En betydelig, ung, dansk digter sidder i fængsel. Det er lykkedes Berlingske at få Yahya Hassan til at udtale sig om ny danskeres synlighed i debat og kultur - vildere end hans sirligt fornuftige og skarpe og lige præcis den ekstra umiskendelige snert (der får os til at længes voldsom mod hans bog nr. 2) personligt knitrende statement (og når han taler om forfatteres forpligtelse til at forholde sig politisk, måtte han altså gerne nøjes med at tale for sig selv) - her første tredjedel ca.:

"Set fra mit synspunkt er der ikke noget bemærkelsesværdigt ved, at indvandrere, flygtninge og efterkommere er mindre synlige i litteraturen eller i den offentlige debat. For det første er der tale om en minoritet, der af åbenlyse årsager må være i undertal i de fleste sammenhænge, for det andet har der kun været et enkelt generationsskifte, i hovedparten af familierne, hvoraf en andel af dem kommer fra krig og kummerlige kår, hvilket ikke ligefrem befordrer kultur, uddannelse og menneskelige ressourcer.
Den omstændighed er ikke en undskyldning for at fralægge sig det personlige ansvar for sig selv og for det samfund, man figurerer i, ej heller et argument for at disse mennesker er af en lavere rang, at de ikke kan blive gode medborgere, eller at de ikke har noget at byde på, blot at de har haft andre forudsætninger for deres tilværelse og tilblivelse, end de, der har gjort sig gældende for vores.
Fælles for dem er, uagtet deres forudsætninger, forhistorie og forskelligheder, at de skal finde vej ind i et fremmed sprog, og føle sig frem i et samfund, der er funderet på en omgangsform og levevis, som de ikke er bekendt med.
Bare det at flytte fra én provinsby til en anden kan være en stor omvæltning. Indvandrere, flygtninge og efterkommere har reelle udfordringer, digte og sonetter er måske ikke det første man giver sig i kast med. Når det så er sagt, så er »nydanskere« på ingen måde fraværende i litteraturen eller i den offentlige debat, tværtimod synes jeg, at der efterhånden er et spektrum af »nydanskere«, der interesserer sig for samfundsforhold, og hævder sig politisk, kunstnerisk og i alle mulige andre vedkommende sammenhænge. Nogle skyder med løst krudt, andre med skarpt.
Da jeg meldte mig ind i Nationalpartiet, blev der afholdt et pressemøde. Sladderjournalisten Henrik Qvortup, forvildede sig på en eller anden måde ind i konferencelokalet og spurgte, hvorfor »vi« havde stiftet vores eget parti i stedet for at melde »os« ind i de etablerede partier, om »vi« i virkeligheden var ved at skabe en »politisk ghetto« for os selv.
Samfundet forlanger, med rette, at vi engagerer os. Når vi gør det, bliver vi krydsforhørt af en lurendrejer og mødt med mistro, nedladende eller joviale bemærkninger fremfor med saglige spørgsmål. For medier er det måske en gratis omgang, men for os er der noget på spil."

- er den praktiske videreformidling af Yahyas ord, fra håndskrift til telefondiktat:

"Kontakten er gået via Facebook, som ifølge Yahya Hassan selv bliver administreret af hans bror, der via telefon har givet vores spørgsmål videre til Yahya Hassan.
Berlingske havde på forhånd sagt ja til, at svarene blev skrevet sammen til ét svar. Yahya Hassan har skrevet sit svar i hånden og indtalt det til sin bror, der har skrevet det ned og sendt teksten til Berlingske."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar