fredag den 17. marts 2017

Hulformlen

Jeg opfandt en formel for Vagn Steens konkretistiske forfatterskab, kalkeret over hans hulbog, Et god bogøje, 1969

1
Inderst er hullet, som er selve konkretteksterne, der sigende sig selv slår et hul i luften

2
Udenom er hulbogens tekst, som er alle de sprechstallmeisteragtige og pædagogiske poetik-reklamer, meta-menageriet ("-hul i ho'det siger nogen,/ - et godt bogøje, siger vi")

3
Og uden om hulbogen er alle foredragene og undervisningstimerne, alle samtalerne og skrivekreativiteten foran og mellem levende, virkelige mennesker om og ud fra teksterne (der godt kan transskriberes. hvis det skal være  - som familie-samtalerne i børnebøgerne) - og bare al tekst og snak, der mere eller mindre rent stjæles fra virkeligheden

Billedresultat for Vagn steen hulbog

(foto: Kamilla Jørgensen (inden hun med hullemaskine klippede huller ud af hulbogen, LINK)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar