onsdag den 8. marts 2017

Norge sætter pris på alfabeter

Hei,

Fagbokforlaget har nå under arbeid et læreverk i norsk for 1. klassetrinn. Boka har fått tittelen Ordriket Lese- og skrivebok 1 BM (9788211025272) og nynorsk (9788211025487). Den vil bli trykt i 4 farger og publisert på flere plattformer: som papirbok og som nettversjon (lukket). Vi venter ferdig bok i mai 2017.

I denne publikasjonen ønsker vi å bruke følgende utdrag fra ditt verk:

  • «Råbealfabetet» fra Et digt om dagen1 normalside lyrikk (2574 kr.) 
Vedlagt følger tekstutdraget.

Vi ber med dette om tillatelse til bruk i 1. og følgende opplag av papirutgaven samt digital bruk. Vi vil også gjerne be om tillatelse til å oversette teksten til norsk samt å spille inn utdraget som lydfil (som skal tilkobles til den digitale utgaven).

Boka vil bli trykt i 4 farger og publisert på flere plattformer: som papirbok (7200 eks.) og som nettversjon. Dette for å imøtekomme det voksende behovet for å lese boka i forskjellige medier. De digitale utgavene er lukkede ressurser som vil kreve lisens for å få tilgang, men foreløpig er markedet for dette svært usikkert. Det er derfor vanskelig å anslå noe «opplag» for disse produktene. Av praktiske grunner har vi da valgt å gjøre en skjønnsmessig heving av opplagstallet (med 20 % av opplag for boka). Til sammen blir opplaget 8640 eks.

Det foreslåtte honoraret er beregnet i tråd med gjeldende norske satser for antologier, dvs. 286 kr. per normalside lyrikk per 1000 eksemplarer.

Vi håper du synes det er i orden.

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen
Fagbokforlaget
Katarzyna Pragert-Biechowska
Rettighetsassistent

Ingen kommentarer:

Send en kommentar