lørdag den 16. april 2011

Digtet om krænkelsen af Carsten Jensens uimodsigelighed

De ændrede betin
gelser for s
erien er opstået efte
r, at forfa
tteren Carsten Jens
en i sit bidrag har lavet en kr
itisk satire over TV-avi
sens påståede ukr
itiske mikr
ofonholderi i forhold til kr
igsindsatsen i Irak og Afgh
anistan. Pludselig har D
R2 beste
mt, at den korte fi
lm skal efterfølges af studied
ebat umiddelbart efter. "D
et er uh
yrligt, at kr
itik af DR ikke kan stå uim
odsagt: DR har å
benbart fået samme stat
us som dr
oninngen, nemlig at der ikke kan fr
emsættes kr
itik. Havde jeg vid
st, at der skulle være en eft
erfølgen
de debat med det samm
e havde jeg lavet min fi
lm anderl
edes," siger Ca
rsten Jensen til Informat
ion.

5 kommentarer:

 1. Carsten Jensen vil gerne have sig frabedt, at dette digt bliver kommenteret og diskuteret lige under hvor det står.

  SvarSlet
 2. Det er uhyrligt, at Carsten Jensen har fået samme status som dronningen og DR. Hvis jeg havde været dronningen eller DR, var jeg i hvert fald blevet forærmet.

  SvarSlet
 3. fornærmet - skulle der have stået.

  SvarSlet
 4. men forærmet er bedre!

  SvarSlet