torsdag den 10. maj 2018

Per (1938-2018) var flygtet/ fra kærligheden// men

De 2 første digte i Per Kirkebys debutbog Per Kirkeby Litt., 1965 (fra afsnittet "Kærligheden"):

HAN TROEDE IKKE PÅ KÆRLIGHEDEN
Der var et skær af
uvirkelighed
over den sommer
hvor Per var flygtet
fra kærligheden

men den lærte ham
hvad
der var meningen med livet.

DEN FØRSTE NAT
Per
sagde hun bønligt
- Fortæl mig
Alt
Måske er der et spor
jeg kan forfølge
når jeg vender tilbage

- den sidste tekst (fra afsnittet "Billedkommentarer"):

4.
Dette billede står  ikke i noget forhold til
illusionen. dette er anekdotisk med videre.
Grundlaget er the Elisabeth story: En
vogn standser og en mand siger: Und-
skyld, men du har vist langt at gå hjem.
Men det er næsten druknet. Nu er det to
tusmørkemennesker og en vogn. The
human car. det er stort og isoleret, uden
sideordnet eller parallelle motiver, et
hjørne af tidligere billeder. Det er billedet.. gengudgivelsen 2001 med egenhændigt nyt cover

Ingen kommentarer:

Send en kommentar