tirsdag den 23. december 2014

Gratis prostitution foran pseudobarndomshjemmet

I disse juletider går tankerne til barndomshjemmet, som var Friis & Moltke-rækkehuset Korshøjen 53 i Velby-Risskov, og pseudo-barndomshjemmene, min mors boliger, efter hun flyttede fra barndomshjemmet (efter jeg flyttede fra det), og det første af dem var en lejlighed i Lollandsgade, og måske faktisk nr. 23, jeg kan ikke huske det, ligesom i denne tekst af Svend Åge Madsen, der indgår i ptojektet Atlas over Aarhus*:

I Lollandsgade 23 boede Viveca Fuhl, der efter en hændelse i Nonneapoteket, hvor hun arbejdede, fik den åbenbaring, at hun skylle dele ud af sin kærlighed.
  Herefter udviste hun en generøsitet og en opofrelse, der langt overgik Mother Theresa, for Viveca uddelte ikke bare materielle goder, men ofrede det bedste hun havde, idet hun fuldstændig uselvisk delte ud af sin egen krop. En hjælpsomhed og kærlighed, der især kom ensomme mænd til gode.
  Søster Vivecas evne til at elske sin næste endnu højere end sig selv førte til en anklage fra kvarteres Sammenslutning af skøger, ludere og glædespiger (dannet ved denne lejlighed) for social dumping.
  Den kendte advokat Bølle Feinsmecker (datter af fru Fejnsmark, Mønsgade 12), der førte sagen for Viveca, klargjorde, at der ikke i love eller vedtægter er fastsat nogen mindstepris for seksuelle ydelser. derfor blev Viveca frikendt, men fik dog et pålæg om at begrænse sit con amore udbud, såp hun ikke helt tog næringen fra erhvervets professionelle udøvere.

*fra 2014 til 2017 skriver 40 forfattere 365 tekster om byens gader, lokaliteter og steder og skaber på den måde en topografi over Aarhus. Teksterne udstilles og formidles de steder, de omhandler, og projektet er netop blevet valgt som et af Aarhus 2017s strategiske projekter. I første omgang afdækker projektet Aarhus-bydelen Øgaderne, og de syv forfattere – Svend Åge Madsen, Louis Jensen, Carsten René Nielsen, Hanne Højgaard Viemose, Jens Blendstrup, Louise Juhl Dalsgaard og Thøger Jensen – har bl.a. skrevet om glædespiger i Lollandsgade, skyerne over Sjællandsgade og en øgle på legepladsen Børnenes Jord. Fra december 2014 – april 2015 vil forfatternes nyskrevne tekster blive udstillet rundt omkring i Øgadekvarteret som bl.a. ordbænke, cykelsaddelovertræk, street art, t-shirts, muleposer, lydkunst og murmalerier.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar