fredag den 6. april 2012

Dansk pavekandidat 1899

Mortensen spilede sine smaa Fugleøjne op og tav beskæmmet. Og idet han atter blev grebet af Beundring for Vennens ualmindelige Begavelse, saa' han som i et Glimt Tingens Sammenhæng.
  Manuel fornam Virkningen af sine Ord og kroede sig.
  - En tænker, ska' man sige vos, sagde han - før en handler!
  - Ja, nikkede Menneske-Mortensen i den mygeste Ærefrygt - Du sku' saftsuseme varren Pave, Manevel Thomsen.
  Et Kvarters Tid senere tog Thummelumsen Afsked,

- fra Gustav Wieds Livsens Ondskab

1 kommentar: