torsdag den 19. april 2012

2 totale bloglister

Berusende totalfordele ved blogs

1. TOTAL FRIHED (redaktionelt, opsætningsmæssigt/kvantitativt)
2. TOTAL HYBRIDITET (tekst, links, billeder, videoer)
3. TOTAL ØJEBLIKKELIGHED (på reg. klokkeslet ude i verden)
4. TOTAL TILGÆNGELIGHED (umiddelbart og gratis for hvem som helst på hele kloden)
5. TOTAL GENREUNGDOMMELIGHED (som at være omkring ved fx romanens begyndelse)

Personlig blogpoetik/regelsæt, også totalt

1. TOTAL POLYFONI
2. TOTALT DAGBLAD
3. TOTAL (pseudo)DAGBOG
4. TOTAL tværmedial ANTOLOGI
5. TOTALT POESISKJUL
(+ total reklame og total aflæsning af løsøre)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar