torsdag den 2. juni 2011

af fx en norsk hattedame med skæg

strand-
gennem-
blæst som
en meget
tyk og
dårlig ro-
man i
menne-
skehænd-
er, der
tilhører
mig selv

Ingen kommentarer:

Send en kommentar