lørdag den 2. maj 2020

Hvordan man udtaler Yahya

- fra opdatering med gammel tale fra hans ven og valgkampagnechef Paul Smith:

"Min tale, da Yahya Hassan fik Under Maskens kulturpris i 2015:
Kære YACHIA – ja, jeg har forsøgt at lære at sige dit navn korrekt.
Du siger, at konsonanten H skal udtales som en hund, der hiver efter vejret."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar