søndag den 9. april 2017

Voldsomt velkommen til Johanne!

Vild fornuftig anmelderhyring på WA-bøger:

Johanne Thorup Dalgaard!

til at anmelde samfundsmæssighed SKARPT & VITTIGT - anmeldt har hun tidligere på Kommunikationsforum (og legendarisk er hendes Henrik Dahl-anmeldelse i Atlas Magasin) og kommenteret alt mellem himmel & jord har hun og vedbliver hun forhåbentlig med at gøre på Facebook (hvor hun også er kendt som Marie Kats ene menneske af 2). Her er en smuk, smældende (semi-hallucinatorisk) bid fra hendes debutanmeldelse i fredagens avis:

"Mindre interessant - og lidt irriterende - er for eksempel afsnittet, hvor Flussers begreb om »hændernes atrofi« undersøges.
Udgangspunktet er, at mennesket bliver »håndløst«, idet brugen af digitale apparater virker »forkrøblende« på hænderne. Heraf følger en manglende evne til »handling«, der erstattes med »fingerering«, jævnfør den etymologiske forbindelse mellem begrebet »digital« og det latinske digitus, finger: »Det digitale menneske fingererer hele tiden i den forstand, at det hele tiden tæller og regner (...) Endog sympati bliver talt i ' likes' (...) Dermed hører alt, der ikke lader sig tælle, i dag op med at være til.« Først og fremmest vil jeg som »digital indfødt« anføre, at det er en gratis påstand, at sympati måles i »likes«, bare fordi det er et fænomen, der findes. Sympati måles mig bekendt fortsat i den omsorg, der udveksles mellem mennesker.
Hertil kommer, at den etymologisk funderede analyse fører til logiske spring, som gør den utilstrækkelig. At »digital« har rod i »finger«, og at fingre bruges til at tælle, beviser ikke, at internettet gør mennesker til handlingslammede slaver af tal. Der skal mere end associationsleg til at overbevise om dén sammenhæng. Og kan man i øvrigt forestille sig et håndløst menneske med fingre"

 Billedresultat for johanne thorup dalgaard

1 kommentar:

  1. Hun er pisseskarp, og hvor har hun ret: Tvungne sammenhænge og selvsving ende analyser er sjældent anvendelige som eksemplificeringer af daglig praksis.

    SvarSlet