onsdag den 7. december 2011

2 radikale Power Puff-piger

- til (litterær!) inspiration

1.
Den målrettet incestuøse, erotiske superheltinde Susi i Jens August Schades crazy krimi  Jeg er tosset efter dig eller Mordet på Cuxton Slot, 1945 (samme udgivelsesår som Martin A. Hansens Lykkelige Kristoffer, jf. min "klassiker"-anmeldelse i WA på fredag):

"Hvis jeg i Kraft af de mystiske Kræfter, jeg besidder, har hypnotiseret Elton [Grevens kammertjener og Susis bror]" sagde Susi paa et senere Tidspunkt i Afhøringen "saa at han kom ned og begik Mordet paa Greven [Susis og Eltons far] - saa viser det jo klart, at jeg ikke har hypnotiseret Greven til at voldtage mig - saa ønskede jeg det jo slet ikke. - Men jeg ønskede det jo netop, hvad jeg allerede har fortalt Dem, Herr Coolglimpse [politiinspektør] . altsaa har jeg ikke hypnotiseret Elton. - Men De kan jo ikke bevise, at jeg ønskede det. Ikke sandt? - Men det er den Slags, der ikke kan bevises af Mennesker, fordi det ligger for dybt i den menneskelige Bevidsthed til at det nogensinde kan drages frem. Her staar De virkelig overfor en Opgave, som intet Menneske nogensinde kan løse, fordi den ligger i en anden Dimension. Og i denne anderledes dimensionale Verden er det ikke Mennesket givet at bruge sin "Forstand". For i samme øjeblik, han bruger den, er den ophævet overfor Storheden i Problemet. - Altsaa set udfra den menneskelige Verden. - Kan De se, jeg siger Sandheden?"
  Coolglimpse smilede og saá paa hende - og der var Varme og Glæde i hans Øjne.
  Han havde fuldstændig opgivet at trænge tilbunds i Problemet og sad blot dér og måbede og lyttede til hendes Stemmes vidunderlige Klang.
  Det var i Sandhed den interessanteste Sag, han nogensinde havde haft med at gøre.
  Hun fortsatte.
  "Det er kun naar Forstanden parres med det øvrige, som jeg taler om - indgaar en intim Forbindelse dermed, son naar et Menneske indgaar en intim Forbindelse med et andet, erotisk eller paa anden Maade - at Forstanden ikke ophæves og er lig Nul i den store Verden, som jeg kan kalde den aabne Verden, som jeg repræsenterede, da jeg laa paa Sofaen med aaben Kjole og Chemise og Mund. -
  Lad os sige, at Forstanden indgaar en Kærlighedsforbindelse med "den aabne Verden".
  Nu er den tørstige Forstand i Stand til aabne den aabne Verdens Klippe med et "Sesam, sesam, luk dig op" - saa Livets Kilde flyder ud i Verden som i Sagnet om Moses i det gamle Testamente, hvor han slog paa Klippen med sin Stav, og Vandet strømmede ud."
  Nu skete der noget mærkværdigt-
  Politiinspektør Coolglimpse, der ellers var meget formel og afmaalt og skeptisk og jernhaard overfor Mennesker, saavel Damer som Herrer, rejste sig fra sin Lænestol og bad Club Globe gaa ud og bestille to Kopper stærk Kaffe i Køkkenet og inviterede Frøken Edda Susima til at drikke Kaffe med sig og erklærede samtidigt Afhøringen for afsluttet.
  Da Club Globe var gaaet ud, sagde han: "Det ligger for dybt i min Bevidsthed til, at jeg kan fortælle Dem, hvad det er, men jeg føler Deres Ønske."
  "Godt" sagde Edda Susima.
  Saa rev hun Kjolen af sig og lagde sig med hvide Arme og halvaaben Mund paa den lange Lædersofa.
  "Knæl" sagde hun.
  Og han lagde sig paa Knæ foran Uhyret.
  Det var mørk Nat, og Sporvognenes Støj lød langt borte, og der var ikke flere paa Politistationen i den Fløj af Bygningen.
  - - -
  To dampende varme Kopper Kaffe blev siden sat paa Bordet udenfor Døren ved Raabet fra Coolglimpse gennem den øde Bygning.

2.
Den rigt og lynhurtigt dissende, 19-årige rapper og sangerinde Azealia Banks, lige nu:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar