lørdag den 11. september 2010

Septemberlydddæmper

gråt grydehårsvejr

gråt
gryde
hårs
vejr

gr
åt
gr
yd
eh
år
sv
ejr

[men hvorfor nægter betjeningspanelet at bevare min afsluttende, konkrete grydehårsopstilling i den udgivne udgave, hvor det hver gang falder helt sammen sådan her (hvilket måske faktisk er meget rimeligt, for det er jo netop sådan det føles, helt sammenfaldet, et gråt grydehårsvejr:

tgrydehårsv
å e
r j
g r

?]

Ingen kommentarer:

Send en kommentar