lørdag den 6. juni 2020

Yndlingslegescenografi

I. Rampe, en. [ˈrɐm𝑏ə] flt. -r. (fra fr. rampe; til fr. ramper, krybe, klatre, ital. rampare, egl.: slaa kløerne i (til ital. rampa, klo); jf. III. ramse; besl. m. ramponere) 1) om en flade.    1.1) (jf. Kvægrampe; fagl.) skraa bane (fast vej ell. en bevægelig flage, løbebro med siderækværk og hvilende paa to hjul), der tjener som forbindelsesvej mellem to i forskellig højde (og i kort afstand fra hinanden) liggende steder. MilTeknO.228. Feltarb. 33. (hestene) vil nødig op ad Rampen . . ind i den mørke (jærnbane-) Vogn. Rist.FT. 116. DSB.Banebygn.82. Til Hovedopgang (ved Børsen i Kbh.) opførtes en Rampe med Arme, der bredte sig ud mod Slotspladsen. Trap.4I.608. jf. Laderampe, en vindelflade (paa visse revolverkanoner), langs hvilken patronen glider ind i løbet. Scheller. MarO.    1.2) (Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog, l. br.) en over omgivelserne (jordens overflade) hævet plan flade, tjenende som midlertidig opholdsplads; trappeafsats; platform olgn. Meyer.1 (Jesus-) Barnet staar (paa et billede) nøgent paa en Rampe foran Moderen, læner sin Ryg mod hende. VVed.BB.130. jf.: Murstenstaarne med indvendige Trapper, ad hvilke man naaede op til herlige Udsigtsramper. Aakj.Blicher.(1926).12. 2) om noget afgrænsende.    2.1) (især Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog) om trappegelænder, balustrade, rækværk, tremme- ell. gitterværk olgn. (jf.: Rampe . . Er det samme som en ramme. Moth.R26). Meyer.1 Terrassens Rampe skjuler os. Schand.IF. 92. Altret med den rødtbetrukne Rampe. SMich.S.199. sommerklædte Mennesker flokkedes (ved dyrskuet) om Ramperne med de mange Dyr. OlesenLøkk.NH.I.38. jf.: Overkøjens Jernrampe. DagNyh.7/2 1911.B.1.sp.6.    2.2) (teat.) lamperække foran et teaters scene. Meyer.1 Rampen blev tændt. Bang.L.184. Frk. L. trippede helt ned til Rampen og kvidrede en af sine dristige Sange. Tandr.R.28.   ofte i udtr. for fremførelse ell. fremtræden i scenisk belysning, m. bibet. af forskønnelse, illusionsvirkning, teatralsk optræden olgn. *Du maner Helte op fra Dødens Rige | til Idealets Liv og Lys bag Rampen. Schand.SD.143. *hun rank og slank skred frem i Rampens Skær. Borchsen.(DagNyh.23/111912.2. sp.3).
fra ODS bind 17, 1937

Ingen kommentarer:

Send en kommentar